Konzultace

Zelená kniha o územní soudržnosti – Udělejme z územní rozmanitosti přednost

Cílem debaty o územní soudržnosti je dosáhnout lepšího a sdíleného porozumění problematice územní soudržnosti a jejím dopadům na politiku.

Od začátku října 2008 do konce února 2009 byly shromážděny příspěvky zejména od aktérů z ministerstev národní vlády, místních a regionálních úřadů, institucí EU, hospodářských a sociálních partnerů, organizací občanské společnosti, akademických pracovníků a občanů.

První výsledky konzultace

Ohlas, který konzultace vyvolala, co se třeba týče jen počtu obdržených příspěvků, byl nesmírně povzbudivý. Rovněž i kvalita, hloubka a komplexnost záběru poskytne Evropské unii nejen neocenitelný pohled na budoucí požadavky na politiku v této oblasti, ale také výrazný impuls k tomu, aby se tématu územní soudržnosti i nadále věnoval odpovídající stupeň pozornosti, který mu všechny zúčastněné strany připisují.

Myšlenky vzešlé z debaty

Velkou otázkou je, co se vlastně skrývá pod pojmem územní soudržnost a jak jej lze definovat? Odpověď na tuto ústřední otázku prozatím nemáme. Autoři řady příspěvků zastávají názor, že by mělo existovat přesné vymezení tohoto pojmu, zatímco ostatní se domnívají, že jakákoli definice by byla v rozporu se všemi aspekty kontextu evropské rozmanitosti. Zrodilo se alespoň společné chápání základních principů a klíčových prvků. Územní soudržnost si klade za cíl:

  • zajistit harmonický rozvoj různých území,
  • dát občanům možnost co nejvíce těžit z charakteristických rysů jednotlivých území,
  • učinit z různorodosti aktivum, které přispěje k udržitelnému rozvoji Evropské unie jako celku,
  • doplňovat a posilovat ekonomickou a sociální soudržnost.

Územní soudržnost nepřináší změnu základních principů politiky soudržnosti, jež i nadále zůstává rozvojovým programem s důrazem na prohlubování možností a nikoli na kompenzaci, a přitom pečlivě sleduje otázky zásady subsidiarity.

Cílem územní soudržnosti je prosazování harmonického či vyváženého vývoje a jako taková má rozměr solidarity, neboť usiluje o snížení regionálních rozdílů a o rovný přístup k možnostem. V tomto smyslu je ekonomický cíl dosažení správného fungování jednotného trhu v souladu s aktuálním směřováním politiky soudržnosti.

Územní soudržnost zcela jistě neznamená automatickou kompenzaci vycházející z konkrétní geografické situace. Na druhé straně naznačuje, že veřejná politika může být citlivější k různorodým potřebám a potenciálům různých regionů v Evropě.
To znamená, že územní rozměr je zapotřebí posílit na všech úrovních a ve všech stadiích tvorby a uskutečňování politik. V této části debaty se účastníci shodli na následujících 6 bodech:

  • koordinované veřejné politiky na různých úrovních,
  • lepší vysvětlení regionálních dopadů,
  • zlepšení víceúrovňového vládnutí,
  • potřeba funkčních přístupů – ano regionům, ale také vzít v úvahu další zeměpisná území (např. povodí řek, horské oblasti, městské sítě, metropolitní oblasti, zanedbané městské části), otázka pružnosti,
  • územní spolupráce jako jasné aktivum pro EU,
  • posílení databáze podkladů – potřeba lepší územní znalosti.

Zobrazit podkladový dokument ke konzultaci

Zelená kniha o územní soudržnosti – Učinit z územní rozmanitosti přednost

pdf bg cs da de el en es et fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl fi sv

Přílohy pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 xls en

Referenční dokumenty a související konzultace

Zahájení debaty komisařkou Danutou Hübnerovou

Počet obdržených odpovědí na tuto konzultaci: 388

Zobrazit příspěvky en

Kontaktní údaje

GŘ pro regionální politiku, Útvar C2 Městský rozvoj a územní soudržnost

REGIO-GreenPaper-Territorial@ec.europa.eu

Evropská komise

DG pro regionální politiku

Útvar C2 - CSM1 4/161

200 Rue de la Loi

B-1040 Brusel

Ochrana osobních údajů

Poslední aktualizace: