Offentligt samråd

Samråd om slutsatserna i den femte rapporten om ekonomisk och social sammanhållning

Samrådet om slutsatserna i den femte rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning är nu avslutat. Vi fick drygt 400 bidrag. Samrådsdeltagarna framförde sina synpunkter på hur man kan ge sammanhållningspolitiken ett större genomslag och hur man kan förbättra styrningen och effektivisera genomförandesystemet. De delade också med sig av sina idéer om sammanhållningspolitikens framtida utformning med tanke på nästa programperiod.

Här kan du läsa resultaten av samrådet:

Bidragen till samrådet


Politikområde

Social, ekonomisk och territoriell sammanhållning

Målgrupper

Medlemsländerna, regioner, städer, EU-institutionerna, ekonomiska aktörer, arbetsmarknadens parter, civilsamhällets organisationer, den akademiska världen och allmänheten

Samrådsperiod

Från den 12 november 2010 till den 31 januari 2011

Syftet med samrådet
  
Genom samrådet vill kommissionen samla in idéer och synpunkter på frågan om hur EU:s sammanhållningspolitik bör anpassas till nya utmaningar och hur resultaten kan förbättras för att maximera politikens framtida genomslag. Det ska bidra till att utforma vårt förslag om framtidens sammanhållningspolitik, som vi ska lägga fram för rådet och parlamentet. Dessutom ska resultatet av samrådet ingå i konsekvensanalysen av lagstiftningspaketet för perioden efter 2013.

Läs samrådsdokumentet

Femte rapporten om ekonomisk och social sammanhållning

Frågeformulär

Kontakt

Ansvarig avdelning:

Europeiska kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik (GD Regio)
Enhet C1 – Utformning, planering och konsekvensanalys

E-post: EC-CONSULTATION-COHESION@ec.europa.eu

Postadress:
Europeiska kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik (GD Regio)
Enhet C1 – Utformning, planering och konsekvensanalys
1049 Bryssel    
Belgien

 

Skydd av personuppgifter

Sekretesspolicy English