Javno posvetovanje

Posvetovanje o sklepih petega poročila o ekonomski in socialni koheziji

Javno posvetovanje o sklepih petega poročila o ekonomski in socialni koheziji je zaključeno. Prejeli smo več kot 400 prispevkov z mnenji o tem, kako izboljšati kohezijsko politiko, okrepiti upravljanje in racionalizirati njeno izvajanje. Anketiranci so tudi predlagali, kako oblikovati kohezijsko politiko v naslednjem programskem obdobju.

Dokumenti z izidi posvetovanja:

Prispevki javnega posvetovanja so na voljo:


Področje(-a) politike

Socialna, ekonomska in teritorialna kohezija

Ciljna(-e) skupina(-e)

Države članice, regije, mesta, institucije EU, ekonomski in socialni partnerji, organizacije civilne družbe, akademska skupnost, državljani

Posvetovalno obdobje

Od 12. 11. 2010 do 31. 1. 2011

Cilj posvetovanja
  
Posvetovanje je namenjeno zbiranju zamisli in prispevkov o tem, kako kohezijsko politiko EU prilagoditi novim izzivom in kako z boljšim izvajanjem zagotoviti čim večji učinek v prihodnosti. Glavni namen posvetovanja je torej prispevati k oblikovanju predlogov o prihodnji politiki, ki jih bo Komisija predstavila Svetu in Parlamentu. Rezultati javnega posvetovanje bodo tudi del ocene učinka za zakonodajni paket po letu 2013.

Dokument o posvetovanju

Peto poročilo o ekonomski in socialni koheziji

Vprašalnik

Kontaktni podatki

Pristojna služba:

Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno politiko (GD REGIO), Enota C.1: Zasnova, prihodnji razvoj, ocena učinka

E-naslov: EC-CONSULTATION-COHESION@ec.europa.eu

Poštni naslov:
European Commission, Directorate-General Regional Policy (DG REGIO), Unit C1 : Conception, forward studies, impact assessment
B - 1049 Brussels, Belgium

 

 

Varstvo osebnih podatkov

Posebna izjava o varstvu podatkov English