Dezbatere publică

Consultare referitoare la concluziile celui de-al cincilea raport privind coeziunea economică şi socială

Consultarea publică referitoare la concluziile celui de-al cincilea raport privind coeziunea economică, socială şi teritorială s-a încheiat. S-au primit peste 400 de contribuţii. Respondenţii şi-au exprimat opiniile privind modalităţile de creştere a valorii adăugate a politicii de coeziune, precum şi privind consolidarea guvernanţei şi eficientizarea sistemului de livrare al politicii de coeziune. De asemenea, au trimis sugestii privind viitorul politicii de coeziune pentru perioada următoare de programare.

Documentele care prezintă rezultatele consultării publice:

Contribuţiile aduse în cadrul consultării publice sunt acum disponibile:


Domeniu (domenii) politic(e)

Coeziunea socială, economică şi teritorială

Grup (grupuri) ţintă

Statele membre, regiunile, oraşele, instituţiile UE, parteneri economici şi sociali, organizaţii ale societăţii civile, oameni de ştiinţă şi cetăţeni

Perioada consultării

De la 12.11.2010 până la 31.01.2011

Obiectivul consultării
  
Consultarea are ca scop să colecteze opinii şi comentarii privind modul în care politica de coeziune a Uniunii Europene ar trebui să se adapteze la noile provocări şi să-şi amelioreze rezultatele pentru a-şi maximiza impactul. Rezultatele acestei consultări vor servi la elaborarea propunerilor cu privire la viitorul acestei politici, pe care Comisia Europeană le va transmite Consiliului şi Parlamentului. De asemenea, contribuţiile primite în cadrul acestei consultări publice vor fi utilizate la evaluarea impactului pentru pachetul legislativ de după 2013.

Documentul de consultare

Al cincilea raport privind coeziunea economică şi socială

Chestionar

Date de contact

Serviciul responsabil:

Comisia Europeană, Direcţia Generală Politică Regională (DG REGIO), Unitatea C1: Concepţie, studii prospective, evaluarea impactului

E-mail: EC-CONSULTATION-COHESION@ec.europa.eu

Adresă poştală:
European Commission, Directorate-General Regional Policy (DG REGIO), Unit C1: Conception, forward studies, impact assessment
B – 1049 Bruxelles, Belgia

 

 

Protecţia datelor cu caracter personal

Declaraţie de confidenţialitate English