Openbaar overleg

Raadpleging over de conclusies van het vijfde verslag inzake economische en sociale cohesie

De openbare raadpleging over de conclusies van het vijfde verslag inzake economische en sociale cohesie is afgelopen. Er zijn meer dan 400 bijdragen ontvangen. De inzenders hebben suggesties gedaan om de toegevoegde waarde van het cohesiebeleid te vergroten en om de sturing en uitvoering van dat beleid te verbeteren. Zij hebben ook hun mening gegeven over de opzet van het cohesiebeleid in de komende programmeringsperiode.

De resultaten van de raadpleging vindt u in de volgende documenten:

Ook de bijdragen aan de openbare raadpleging zelf kunnen worden ingezien:


Beleidsterrein(en)

Sociale, economische en territoriale cohesie

Doelgroep(en)

EU-landen, regio's, gemeenten, EU-instellingen, sociaaleconomische partners, maatschappelijke organisaties, academici en individuele burgers

Raadplegingstermijn

Van 12-11-2010 tot 31-01-2011

Doel van de raadpleging
  
De Commissie wil bijdragen ontvangen over de vraag hoe het cohesiebeleid van de Unie moet inspelen op de nieuwe uitdagingen en hoe het zo goed mogelijke resultaten kan opleveren in de toekomst. De resultaten bepalen mede de beleidsvoorstellen die de Commissie aan Raad en Parlement moet voorleggen. Ze zullen ook dienen voor de effectbeoordeling ten behoeve van de wetsvoorstellen voor de periode van na 2013.

Lees de discussienota

Vijfde verslag over de economische en sociale cohesie

Vragenlijst

Contactgegevens

Bevoegde dienst:

Europese Commissie, Directoraat-generaal Regionaal beleid (DG REGIO), eenheid C1: Beleidsconceptie, verkennende studies, effectbeoordeling

e-mail: EC-CONSULTATION-COHESION@ec.europa.eu

Postadres:
Europese Commissie, Directoraat-generaal Regionaal beleid (DG REGIO), eenheid C1: Beleidsconceptie, verkennende studies, effectbeoordeling
B - 1049 Brussel - België

 

 

Bescherming van persoonsgegevens

Specifieke privacyverklaring English