Konsultavimasis su visuomene

Konsultacijos dėl penktosios ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitos išvadų

Viešos konsultacijos dėl penktosios ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos išvadų baigtos. Gauta daugiau kaip 400 atsakymų. Konsultacijų dalyviai išreiškė nuomonę apie taip, kaip būtų galima padidinti sanglaudos politikos pridėtinę vertę, tobulinti valdymą ir supaprastinti įgyvendinimo sistemą. Be to, respondentai pasidalijo savo mintimis apie kito programavimo laikotarpio sanglaudos politikos struktūrą.

Dokumentai, kuriuose pateikiami viešų konsultacijų rezultatai:

Atsakymai į viešų konsultacijų klausimus


Politikos sritis (-ys)

Socialinė, ekonominė ir teritorinė sanglauda

Tikslinė(-s) grupė(-s)

Valstybės narės, regionai, miestai, ES institucijos, ekonominiai ir socialiniai partneriai, pilietinės visuomenės organizacijos, akademinė bendruomenė ir piliečiai

Konsultacijų laikotarpis

Nuo 2010 11 12 iki 2011 01 31

Konsultacijų tikslas

Konsultacijų tikslas – gauti minčių ir atsakymų į klausimą, kaip ES sanglaudos politiką reikėtų pritaikyti atsižvelgiant į naujus uždavinius ir kaip ją būtų galima vykdyti geriau, kad ateityje jos poveikis būtų kuo didesnis. Todėl konsultacijos padės formuoti būsimos politikos pasiūlymus, kuriuos Komisija perduos Tarybai ir Parlamentui. Be to, viešų konsultacijų rezultatais bus pasinaudota rengiant teisės aktų pasiūlymų, skirtų laikotarpiui po 2013 m., poveikio vertinimą.

Rodyti konsultacijų dokumentą

Penktoji ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaita

Klausimynas

Kontaktiniai duomenys

Atsakinga tarnyba

Europos Komisijos Regioninės politikos generalinis direktoratas (DG REGIO), C1 skyrius „Koncepcijos, perspektyviniai tyrimai, poveikio vertinimas“

E. paštas EC-CONSULTATION-COHESION@ec.europa.eu

Pašto adresas:
European Commission, Directorate-General Regional Policy (DG REGIO), Unit C1: Conception, forward studies, impact assessment
B - 1049 Brussels, Belgium

 

Asmens duomenų apsauga

Pranešimas apie privatumo apsaugą English