Julkinen kuuleminen

Kuuleminen: Viidennen taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta käsittelevän kertomuksen päätelmät

Julkinen kuuleminen viidennen taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta käsittelevän kertomuksen päätelmistä on nyt päättynyt. Vastauksia saatiin yli 400. Niissä käsiteltiin keinoja tehostaa koheesiopolitiikan täytäntöönpanoa, parantaa sen lisäarvoa ja lujittaa hallintoa. Vastauksissa esitettiin myös koheesiopolitiikan uuden ohjelmakauden suunnitteluun liittyviä ehdotuksia ja kommentteja.

Kuulemisen tuloksia esitellään seuraavissa asiakirjoissa:

Myös kaikkiin kuulemisessa saatuihin vastauksiin on mahdollista tutustua:


Politiikan ala(t)

Sosiaalinen, taloudellinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus

Kohderyhmä(t)

Jäsenvaltiot, alueet, kaupungit, EU:n toimielimet, talouselämän ja työmarkkinoiden osapuolet, kansalaisjärjestöt, yliopistot ja kansalaiset

Kuulemisen kesto

12.11.201031.1.2011

Kuulemisen tavoite

Kuulemisen tavoitteena on koota ajatuksia ja vastauksia kysymykseen, kuinka koheesiopolitiikka voisi vastata uusiin haasteisiin ja kuinka sitä voitaisiin kehittää mahdollisimman hyödylliseksi. Kuulemisen pohjalta muokataan tulevaa politiikkaa koskevia ehdotuksia, jotka komissio toimittaa neuvostolle ja parlamentille. Saadut vastaukset otetaan lisäksi huomioon arvioitaessa vuoden 2013 jälkeisen lainsäädäntöpaketin vaikutuksia.

Tausta-asiakirja

Viides taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus

Kyselylomake

Yhteystiedot

Asiasta vastaava yksikkö:

Euroopan komission aluepolitiikan pääosasto, yksikkö C1 ”Laadinta, ennusteet, vaikutusten arviointi”

Sähköposti: EC-CONSULTATION-COHESION@ec.europa.eu

Postiosoite:
European Commission
Directorate-General Regional Policy (DG REGIO)
Unit C1 : Conception, forward studies, impact assessment
B - 1049 Brussels, Belgium

 

Henkilötietojen suojaaminen

Tietosuojaperiaatteet English