Offentlig høring

Høring om konklusionerne i den femte rapport om den økonomiske og sociale samhørighed

Den offentlige høring om konklusionerne i den femte rapport om den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed er nu afsluttet. Der blev modtaget over 400 bidrag. Bidragyderne gav deres syn på, hvordan merværdien ved samhørighedspolitikken kan øges, hvordan forvaltningen kan styrkes, og hvordan samhørighedspolitikken kan føres ud i livet på en mere strømlinet måde. De gav også deres mening om, hvordan samhørighedspolitikken bør skrues sammen i den næste programmeringsperiode.

Dokumenterne med resultaterne af de offentlige høringer er nu tilgængelige:

Bidragene til de offentlige høringer er nu tilgængelige:


Politikområde(r)

Social, økonomisk og territorial samhørighed

Målgruppe(r)

Medlemslande, regioner, byer, EU-institutioner, arbejdsmarkedets parter og økonomiske interesseorganisationer, civilsamfundsorganisationer, akademiske kredse og enkeltpersoner

Høringsperiode

Fra 12.11.2010 til 31.01.2011

Formål med høringen
  
Høringen har til formål at indsamle idéer og kommentarer til, hvordan EU's samhørighedspolitik kan tilpasses til nye udfordringer og føres bedre ud i praksis, så den kan få størst mulig gennemslagskraft. Kommissionen vil tage udgangspunkt i høringen, når den forelægger sit forslag til den fremtidige politik for Rådet og Parlamentet. Resultaterne vil også indgå i konsekvensanalysen af den kommende lovpakke for tiden efter 2013.

Se høringsdokument

Femte rapport om den økonomiske og sociale samhørighed

Spørgeskema    

Kontaktinformation

Ansvarlig tjenestegren

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Regionalpolitik (GD REGIO), Kontor C1: Udformning, fremtidsanalyse, konsekvensanalyse

E-mail: EC-CONSULTATION-COHESION@ec.europa.eu

Postadresse:
Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Regionalpolitik (GD REGIO), Kontor C1: Udformning, fremtidsanalyse, konsekvensanalyse
B-1049 Bruxelles, Belgien

 

 

Beskyttelse af personoplysninger

Særlig databeskyttelseserklæring English