Veřejná konzultace

Konzultace k závěrům páté zprávy o hospodářské a sociální soudržnosti

Konzultace k závěrům páté zprávy o hospodářské a sociální soudržnosti je ukončena. Bylo zasláno více než 400 příspěvků. Účastníci se vyjádřili k tomu, jakým způsobem znásobit přidanou hodnotu politiky soudržnosti, jak posílit oblast správy nebo jak by bylo možné racionalizovat realizaci této politiky. Respondenti také popsali, jak si představují podobu politiky soudržnosti v příštím programovém období.

Výsledky veřejné konzultace uvádíme v těchto dokumentech:

Příspěvky k veřejné konzultaci jsou rovněž k dispozici na této adrese:


Oblast

Sociální, hospodářská a územní soudržnost

Cílové skupiny

členské státy, regiony, města, orgány EU, hospodářské subjekty a sociální partneři, organizace občanské společnosti, akademická obec a občané

Trvání konzultace

Od 12.11.2010 do 31.1.2011

Cíl konzultace
  
Cílem konzultace je shromáždit názory a příspěvky k řešení nových výzev, kterým evropská politika soudržnosti čelí, a k jejímu zdokonalení, tak aby měla co největší dopad. Konzultace by tedy měla napomoci konkretizovat soubor návrhů budoucí politiky, s nimiž Komise seznámí Radu a Evropský parlament. Výsledky veřejné konzultace budou navíc využity i pro posouzení dopadů k balíčku právních předpisů týkajících se období po roce 2013.

Zobrazit podkladový dokument ke konzultaci

Pátá zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti

Dotazník

Kontaktní údaje

Odpovědný útvar:

Generální ředitelství Evropské komise pro regionální politiku (GŘ REGIO), oddělení C1: Koncepce, výhledové studie a posouzení dopadu

E-mail: EC-CONSULTATION-COHESION@ec.europa.eu

poštovní adresa:
European Commission, Directorate-General Regional Policy (DG REGIO), Unit C1 : Conception, forward studies, impact assessment
B - 1049 Brussels, Belgium

 

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů English