Navigation path

Additional tools

Európske fondy prispievajúce k začleneniu rómskych komunít

Stretnutie na najvyššej úrovni – Slovenská republika, 23. – 25. máj 2011

Program - Návrh

V nadväznosti na sériu stretnutí organizovaných na najvyššej úrovni, ktoré sa konali v Maďarsku v roku 2009 a v Rumunsku v roku 2010 bude Európska komisia organizovať ďalšie stretnutie na najvyššej úrovni na Slovensku v máji 2011. Hlavným cieľom tohto stretnutia je mobilizovať a zintenzívniť využívanie fondov Európskej únie zameraných na zlepšenie sociálneho začlenenia marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku, ako aj na vzájomné odovzdanie si skúseností o aktivitách, ktoré sa osvedčili v tejto oblasti.

Stretnutie sa skladá z troch hlavných častí:

 

23. máj - Národná konferencia v Bratislave

Program

Bratislave: -

Košiciach: -

Počet účastníkov: 250-300

Prednášajúci: Vysokí predstavitelia Európskej komisie z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku (REGIO), z Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (EMPL), vysokí predstavitelia Vlády Slovenskej republiky, zástupcovia (medzinárodných) inštitúcií a mimovládnych organizácií, zástupcovia rómskych komunít

Účastníci: zástupcovia Európskej komisie, zástupcovia národných, regionálnych (a miestnych) orgánov, potenciálni príjemcovia pomoci vrátane mestských a obecných zastupiteľstiev a mimovládnych organizácií, ktorí sa zaoberajú integráciou rómskych komunít, zástupcovia medzinárodných organizácií a ďalší

Rokovací jazyk: slovenský, rómsky, anglický

 

24. máj – Návšteva oblastí na východnom Slovensku

Počet účastníkov: z kapacitných dôvodov bude počet účastníkov limitovaný a účastníci budú pozvaní osobne

Prednášajúci: zástupcovia Európskej komisie, zástupcovia mimovládnych a iných organizácií, ktoré sú zodpovedné za projekty

Účastníci: zástupcovia Európskej komisie a Vlády Slovenskej republiky, zástupcovia národných, regionálnych a miestnych orgánov, potenciálni príjemcovia pomoci vrátane zástupcov mestských a obecných zastupiteľstiev a mimovládnych organizácií, ktorí sa zaoberajú integráciou rómskych komunít, zástupcovia medzinárodných organizácií, novinári a ďalší

Rokovací jazyk: slovenský, anglický

 

25. máj - Regionálna konferencia v Košiciach

Program -

Počet účastníkov: 100-150

Prednášajúci: vysokí predstavitelia Európskej komisie , vysokí predstavitelia Vlády Slovenskej republiky, zástupcovia Košického kraja a mestského zastupiteľstva, zástupcovia (medzinárodných) inštitúcií a mimovládnych organizácií

Účastníci: zástupcovia Európskej komisie, zástupcovia krajských a miestnych orgánov, potenciálni príjemcovia pomoci vrátane mestských zastupiteľstiev a mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú integráciou rómskych komunít, medzinárodné organizácie a ďalší

Rokovací jazyk: slovenský, rómsky, anglický

 

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá