Neljas Euroopa ühtekuuluvusfoorum

Ajakirjandus & meedia

Ajakirjanikele valmistatakse ette eriprogramm. Lisateavet leiate peagi käesolevalt veebisaidilt.

Üksikasjaliku meediaprogrammi võivad ajakirjanikud küsida kohesioonifoorumi sekretariaadist, mille e-posti aadress on conference-secretariat@cohesionforum.eu