Fjärde europeiska sammanhållningsforumet

Sammanfattning

Commissioner Danuta Hübner Det gläder mig att presentera det "Fjärde europeiska forumet om sammanhålllning", som kommer att hållas den 27 och 28 september 2007 i Bryssel. Evenemanget kommer att bygga på iakttagelserna och frågorna i den Fjärde rapporten om ekonomisk och social sammanhållning, som antogs av Europeiska kommissionen den 30 maj 2007. Det kommer att engagera över 800 representanter på europeisk, nationell, regional och lokal nivå från alla EU-medlemsstater, kandidatländerna och EU-institutioner.

Efter den senaste tidens utvidgningar och med tanke på de utmaningar som utgörs av globalisering, klimatförändringar och demografi är sammanhållningspolitiken av största vikt för debatten om Europas framtid. Dess påtagliga resultat har ett dagligt inflytande på våra medborgares liv. Det fjärde sammanhållningsforumet kommer att ställa frågor om hur unionens sammanhållningspolitik bör anpassas till nya utmaningar och hur dess resultat kan förbättras för att bli så effektivt som möjligt i framtiden.

I samband med sammanhållningsforumet kommer jag även att inleda en EU-omfattande samrådsprocess. En särskild internetsajt kommer att samla bidragen från medlemsstater, regioner, städer, EU-institutioner, ekonomiska och sociala partner samt intresseorganisationer. Jag har för avsikt att presentera resultaten av detta samråd under våren 2008 tillsammans med den femte framstegsrapporten om ekonomisk och social sammanhållning.

Jag är övertygad om att evenemanget kommer att bli av stor politisk vikt och få en stor synlighet. Jag ser fram emot att välkomna er och era bidrag till debatten.

Danuta Hübner

Kommissionär för regionalpolitik