Četrti evropski kohezijski forum

Načrt

Commissioner Danuta Hübner Z veseljem lahko napovem “Četrti evropski kohezijski forum” kateri bo održan 27. in 28. septembra 2007. v Bruslju. Dogodek bo zasnovan na ugotovitvah in zaključkih Četrtega poročila o ekonomski in socialni koheziji katerega je Evropska komisija sprejela 30. Maja 2007. Udeležilo se ga bo več kot 800 predstavnikov na evropski, nacionalni, območni in krajevni ravni iz vseh držav članic EU, držav kandidatov in EU institucij.

Zaradi naraščanja organizacije ter zaradi novih izzivov globalizacije, klimatskih sprememb, demografije, kohezijska politika bo osnovna tema svetovanja o evropski prihodnosti. Njeni rezultati vsakodnevno vplivajo na življenja naših državljanov. Četrti kohezijski forum bo postavljal vprašanja tem kako so bo kohezijska politika prilagajala novim izzivom ter kako se sama lahko izboljša in močneje vpliva na dogodke v prihodnosti.

V okvirju kohezijskega foruma, osebno bom pognal obsežno svetovanje o EU. Na namenski Internet spletni strani se bojo zbirali prispevki držav članic EU, krajevnostih skupnosti, mest, EU institucij, ekonomskih in socialnih partnerjev ter javnih družbenih organizacij. Moja namera je održati predstavitev rezultatov tega svetovanja na spomlad leta 2008., skupaj z petim poročilom o razvoju ekonomske in socialne kohezije.

Prepričan sem da bo ta dogodek politično zelo pomemben in zaslišan. Veselim se vas sprejeti, kot tudi dejstva da se boste udeležili svetovanja.

 

Komisar Danuta Hübner