Štvrté európske kohézne fórum

Obsah

Commissioner Danuta Hübner S potešením Vám predstavujem „Štvrté európske fórum o súdržnosti“, ktoré sa bude konať v dňoch 27. a 28. septembra 2007 v Bruseli. Akcia bude vychádzať z poznatkov a problematiky Štvrtej správy o hospodárskej a sociálnej súdržnosti, ktorú Európska komisia prijala 30. mája 2007. Fóra sa zúčastní viac ako 800 zástupcov na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni zo všetkých členských štátov EÚ, kandidátskych krajín a inštitúcií EÚ.

Po nedávnej vlne rozšírenia a vzhľadom k nástrahám globalizácie, zmien podnebia a demografie hrá politika súdržnosti významnú úlohu v diskusii o budúcnosti Európy. Jej hmatateľné výsledky každý deň ovplyvňujú život našich občanov. Štvrté fórum o súdržnosti bude klásť otázky, ako by sa mala politika súdržnosti Európskej únie prispôsobovať novým úskaliam a ako je možné zlepšovať aplikáciu tejto politiky, aby sa v budúcnosti maximalizoval jej efekt.

Pri príležitosti konania Fóra o súdržnosti tiež začnem konzultačný proces v celej EÚ. Na internetových stránkach zriadených na tento účel sa budú zhromažďovať príspevky členských štátov, regiónov, miest, inštitúcií EÚ, ekonomických a sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti. Výsledky tejto konzultácie chcem predstaviť na jar 2008, spolu s piatou správou o presadzovaní hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

Som presvedčená, že akcia bude mať veľký politický význam a publicitu. Teším sa na Vašu účasť a na Vaše príspevky do diskusie.

 

komisárka Danuta Hübnerová