Cel de-al patrulea forum privind coeziunea

Schiţă

Commissioner Danuta Hübner Am plăcerea să vă prezint al “Patrulea Forum European privind Coeziunea” care se va avea loc la Bruxelles între 27 şi 28 septembrie 2007. Dezbaterile se vor baza pe observaţiile şi problemele conţinute în al “Patrulea Raport privitor la Coeziune Economică şi Socială” adoptată de către Comisia Europeană la 30 mai 2007. La acest eveniment vor fi prezenţi peste 800 de reprezentanţi naţionali, regionali şi locali ai ţărilor membre şi candidate la UE, precum şi reprezentanţi din partea instituţiilor UE.

Ca urmare a recentei înlărgiri şi având în vedere provocările globalizării, schimbării climatice şi a demografiei, dezbaterea politicii de coeziune este de o importanţă majoră pentru viitorul Europei. Rezultatele sale tangibile au o influenţă cotidiană asupra vieţii cetăţenilor. Al Patrulea Forum privind Coeziunea va pune întrebarea cum trebuie adaptată politica de coeziune a Uniunii, pentru a răspunde noilor provocări, şi cum putem ameliora eficacitatea ei, pentru maximizarea impactului său în viitor.

Cu ocazia Forumului privitor la Coeziune, voi lansa o largă iniţiativă de consultare în toate ţările UE. O adresă Internet va fi special dedicată pentru recoltarea reacţiilor Statelor Membre, regiunilor, oraşelor, instituţiilor UE, partenerilor sociali şi economici şi a organizaţiilor societăţii civile. Intenţionez să prezint rezultatul acestei consultări în primăvara anului 2008, concomitent cu prezentarea celui de-al Cincilea Raport privitor la Coeziunea Economică şi Socială.

Sunt convinsă că acest eveniment va avea o mare importanţă politică, şi o vizibilitate deosebită. În aşteptarea primirii Dvs. la acest forum vă invit să vă pronunţaţi cât mai numeroşi asupra dezbaterii propuse.

 

Danuta Hübner - Comisar