Czwarte Forum Spójności

Zawartość

Commissioner Danuta Hübner Miło mi przedstawić „Czwarte Forum Spójności“, które odbędzie się w dniach 27 i 28 września 2007r. w Brukseli. Impreza wywodzić będzie się z doświadczeń Czwartego sprawozdania na temat spójności społecznej i gospodarczej, które przyjęte zostało przez Komisję Europejską dnia 30 maja 2007r. W forum weźmie udział ponad 800 przedstawicieli na poziomie europejskim, regionalnym i lokalnym z wszystkich państw członkowskich UE, państw kandydujących oraz instytucji UE.

Po niedawnej fali rozszerzeń i ze względu na pułapki globalizacji, zmiany klimatu oraz demografii, polityka spójności pełni bardzo ważną rolę w dyskusji na temat przyszłości Europy. Jej widoczne wyniki codziennie wpływają na życie naszych obywateli. Czwarte Forum Spójności zadawać będzie pytania , jak powinna polityka spójności dostosować się do pokonywania nowych przeszkód i jak poprawić aplikację tej oto polityki, by w przyszłości jej efekt został zmaksymalizowany.

Przy okazji odbywania się Forum Spójności zagaję także proces konsultacyjny w całej UE. Na stronach internetowych otwartych specjalnie do tego celu zgromadzane będą artykuły państw członkowskich, regionów, miast, instytucji UE, partnerów ekonomicznych i socjalnych oraz organizacji stowarzyszeń obywatelskich. Wyniki tej oto konsultacji chcę przedstawić na wiosnę w 2008r., wraz z Piątym sprawozdaniem na temat wdrażania spójności gospodarczej i socjalnej.

Jestem przekonana, iż impreza będzie miała duże znaczenie polityczne i spotka się z dużym zainteresowaniem mediów. Cieszę się na Państwa udział oraz Państwa wystąpienia w dyskusji.

 

Komisarz Danuta Hübner