Vierde Europese Cohesieforum

Overzicht

Commissioner Danuta Hübner Met genoegen stel ik u het "Vierde Europese Cohesieforum" voor, dat op 27 en 28 september 2007 in Brussel zal plaatsvinden. Het evenement zal gebaseerd zijn op de bevindingen en resultaten van het Vierde verslag over de economische en sociale cohesie dat op 30 mei 2007 door de Europese Commissie werd goedgekeurd. Er zullen meer dan 800 vertegenwoordigers op Europees, nationaal, regionaal en plaatselijk niveau uit alle EU-lidstaten, de kandidaat-landen en de EU-instellingen aanwezig zijn.

Na de recente uitbreidingen en met het oog op de uitdagingen van de globalisatie, de klimaatwijziging en de demografie, is het cohesiebeleid van zeer groot belang voor het debat over de toekomst van Europa. De tastbare resultaten ervan hebben dagelijks invloed op het leven van onze burgers. Het Vierde Cohesieforum zal vragen stellen over hoe het cohesiebeleid van de Europese Unie zich moet aanpassen aan nieuwe uitdagingen en hoe de levering ervan kan worden verbeterd om de impact ervan in de toekomst maximaal op te voeren.

Ter gelegenheid van het Cohesieforum zal ik ook een overlegproces in heel de EU lanceren. Een speciaal daartoe aangemaakte internetsite zal de bijdragen van lidstaten, regio's, steden, EU-instellingen, economische en sociale partners en organisaties uit het maatschappelijk middenveld verzamelen. Ik ben van plan de resultaten van dit overleg in het voorjaar van 2008 voor te stellen, samen met het vijfde voortgangsverslag over economische en sociale cohesie.

Ik ben ervan overtuigd dat het evenement van groot politiek belang zal zijn en op een veel zichtbaarheid zal kunnen rekenen. Ik kijk ernaar uit u en uw bijdragen tot het debat te verwelkomen.

Commissaris Danuta Hübner