Ketvirtasis europos sanglaudos forumas

Apžvalga

Commissioner Danuta Hübner Džiaugiuosi, galėdama jums pristatyti ketvirtąjį Europos sanglaudos forumą, kuris įvyks Briuselyje 2007 m. rugsėjo 27–28 d. Šio renginio pagrindas – ketvirtosios ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitos, kurią Europos Komisija priėmė 2007 m. gegužės 30 d., išvados ir temos. Forume dalyvaus daugiau nei 800 Europos, nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios atstovų iš visų ES valstybių narių, šalių kandidačių ir ES institucijų.

Dėl neseniai įvykusios plėtros ir tokių iššūkių kaip globalizacija, klimato kaita ir demografija, sanglaudos politika yra nepaprastai svarbi diskutuojant apie Europos ateitį. Jos apčiuopiami rezultatai kasdien daro įtaką mūsų piliečių gyvenimui. Per ketvirtąjį sanglaudos forumą bus keliami klausimai, kaip Sąjungos sanglaudos politika turėtų prisitaikyti prie naujų iššūkių ir kaip pagerinti šios politikos vykdymą, siekiant ateityje padidinti jos poveikį.

Sanglaudos forumo proga aš taip pat pradėsiu konsultavimąsi su visuomene ES mastu. Tam tikslui skirtoje interneto svetainėje bus kaupiami valstybių narių, regionų, miestų, ES institucijų, ekonominių bei socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės organizacijų pasiūlymai. Konsultavimosi rezultatus ketinu pristatyti 2008 m. pavasarį kartu su penktąja ekonominės ir socialinės sanglaudos pažangos ataskaita.

Esu įsitikinusi, kad šis forumas bus didelės politinės svarbos ir didelio žinomumo renginys. Tikiuosi, kad jūs jame dalyvausite ir įnešite savo indėlį į diskusijas.

 

Komisarė Danuta Hübner