Neljäs eurooppalainen koheesiofoorumi

Pääpiirteet

Commissioner Danuta Hübner Olen iloinen voidessani esitellä neljännen eurooppalaisen koheesiofoorumin, joka järjestetään Brysselissä 27.–28. syyskuuta 2007. Tapahtumassa keskitytään neljännestä taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevästä raportista saatuihin tutkimustuloksiin ja raportin aiheuttamiin kysymyksiin. Euroopan komissio hyväksyi raportin 30. toukokuuta.2007. Foorumiin osallistuu yli 800 eurooppalaisen, kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason edustajaa kaikista jäsenvaltioista, jäsenehdokasmaista ja EU:n toimielimistä.

EU:n laajentumisen sekä globalisaation, ilmastonmuutoksen ja demografian asettamien haasteiden myötä koheesiopolitiikka on äärimmäisen tärkeässä asemassa keskusteltaessa Euroopan tulevaisuudesta. Koheesiopolitiikan tulokset vaikuttavat päivittäin EU:n kansalaisten elämään. Neljännessä koheesiofoorumissa esitetään kysymyksiä siitä, kuinka unionin koheesiopolitiikka voidaan sopeuttaa uusiin haasteisiin ja kuinka sen toteuttamista voidaan parantaa niin, että vaikutus on tulevaisuudessakin mahdollisimman suuri.

Koheesiofoorumin yhteydessä käynnistetään myös EU:n laajuinen konsultointiprosessi. Erityiseen Internet-sivustoon kerätään aineistoa jäsenvaltioilta, alueilta, kaupungeilta, EU.n toimielimistä, talouselämän ja työmarkkinoiden osapuolilta sekä kansalaisjärjestöistä. Aion esitellä konsultoinnin tuloksen keväällä 2008 yhdessä viidennen taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevän kehitysraportin kanssa.

Uskon, että tapahtuma tulee saamaan huomattavaa poliittista painoarvoa ja näkyvyyttä. Toivotan teidät mielelläni tervetulleiksi osallistumaan ja keskustelemaan.

 

Komissaari Danuta Hübner