Neljas Euroopa ühtekuuluvusfoorum

Tutvustus

Commissioner Danuta Hübner Mul on heameel tutvustada Neljandat Euroopa ühtekuuluvusfoorumit, mis toimub 27.–28. septembrini Brüsselis. Foorum põhineb Neljandal majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse raportil, mille Euroopa Komisjon võttis vastu 30. mail 2007. See hõlmab üle 800 esindaja Euroopa, siseriiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil kõigist EL-i liikmesriikidest, kandidaatriikidest ja EL-i institutsioonidest.

Hiljutiste laienemiste valguses ning arvestades üleilmastumise, kliimamuutuste ja demograafiliste probleemide esitatavaid väljakutseid, on ühtekuuluvuspoliitika Euroopa tulevikku puudutavates debattides äärmiselt oluline. Selle ainelised tagajärjed mõjutavad meie kodanike igapäevast elu. Neljandal ühtekuuluvusfoorumil esitatakse küsimusi selle kohta, kuidas ühenduse ühtekuuluvuspoliitika peaks arvestama uute väljakutsetega ja kuidas selle väljakujundamist saab tulevaste mõjude suurendamise huvides parendada.

Ühtekuuluvusfoorum käivitab ka kogu EL-is toimuva konsultatsiooniprotsessi. Vastav internetikeskkond kogub kokku kõigi liikmesriikide, piirkondade, linnade, EL-i institutsioonide, majandus- ja sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonna organisatsioonide panuse. Kavatsen konsultatsioonide tulemused avaldada 2008. aasta kevadel koos majandusliku ja sotsiaalse koostöö viienda arenguaruandega.

Olen veendunud, et foorumil on suur poliitiline tähtsus ja seda saadab suur tähelepanu. Ootan huviga teie osalemist ja panust debattidesse.

 

Volinik Danuta Hübner