Fjerde europæiske forum om samhørighed

Oversigt

Commissioner Danuta Hübner Det glæder mig at præsentere det fjerde europæiske forum om samhørighed, der finder sted den 27. og 28. september 2007 i Bruxelles. Begivenheden vil tage udgangspunkt i de resultater og emner, der udspringer af den fjerde rapport om økonomisk og social samhørighed, som Europa-Kommissionen vedtog den 30. maj 2007. Det vil få deltagelse af over 800 repræsentanter på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt niveau fra alle EU medlemsstater, kandidatlande og EU-institutioner.

På baggrund af de seneste udvidelser og de udfordringer, der er forbundet med globalisering, klimaændringer og demografi, er samhørighedspolitikken af største vigtighed for debatten om Europas fremtid. De helt kontante resultater af denne politik har indflydelse på borgernes dagligliv. Det fjerde samhørighedsforum vil behandle spørgsmål om, hvordan Unionens samhørighedspolitik bør tilpasses nye udfordringer, og hvordan der kan opnås en forbedret gennemførelse for at optimere dens indvirkning i fremtiden.

I forbindelse med samhørighedsforummet vil jeg desuden lancere en høringsproces for hele EU. Et dedikeret websted vil blive brugt til at hente bidrag fra medlemsstater, regioner, byer, EU-institutioner, arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer samt organisationer fra civilsamfundet. Jeg planlægger at præsentere resultaterne af denne høring i foråret 2008 sammen med den femte statusrapport om økonomisk og social samhørighed.

Jeg er ikke i tvivl om, at begivenheden vil have stor politisk betydning og synlighed. Jeg ser frem til at byde Dem og Deres bidragydere velkommen til debatten.

 

Kommissær Danuta Hübner