Čtvrté evropské fórum o soudržnosti

Obsah

Commissioner Danuta Hübner S potěšením Vám představuji „Čtvrté evropské fórum o soudržnosti“, které se bude konat ve dnech 27. a 28. září 2007 v Bruselu. Akce bude vycházet z poznatků a problematiky Čtvrté zprávy o hospodářské a sociální soudržnosti, kterou Evropská komise přijala 30. května 2007. Fóra se zúčastní více než 800 zástupců na evropské, národní, regionální a místní úrovni ze všech členských států EU, kandidátských zemí a institucí EU.

Po nedávné vlně rozšíření a vzhledem k nástrahám globalizace, změn podnebí a demografie hraje politika soudržnosti významnou úlohu v diskusi o budoucnosti Evropy. Její hmatatelné výsledky každý den ovlivňují život našich občanů. Čtvrté fórum o soudržnosti bude klást otázky, jak by se měla politika soudržnosti Evropské unie přizpůsobovat novým úskalím a jak lze zlepšovat aplikaci této politiky, aby se v budoucnu maximalizoval její efekt.

Při příležitosti konání Fóra o soudržnosti také zahájím konzultační proces v celé EU. Na internetových stránkách zřízených k tomuto účelu se budou shromažďovat příspěvky členských států, regionů, měst, institucí EU, ekonomických a sociálních partnerů a organizací občanské společnosti. Výsledky této konzultace chci představit na jaře 2008, spolu s pátou zprávou o prosazování hospodářské a sociální soudržnosti.

Jsem přesvědčena, že akce bude mít velký politický význam a publicitu. Těším se na Vaši účast a na Vaše příspěvky do diskuse.

 

komisařka Danuta Hübnerová