Javno posvetovanje

Rastoče regije, rastoča Evropa: Javno posvetovanje o prihodnosti kohezijske politike EU.

Dobrodošli na domači strani javnega posvetovanja o prihodnosti kohezijske politike EU. To posvetovanje je 27. septembra 2007 med "Četrtim kohezijskim forumom"odprla komisarka Danuta Hübner . Namen posvetovanja je zbrati ideje in prispevke o vprašanju, kako naj se kohezijska politika Unije prilagodi novim izzivom in kako naj se izboljša njeno izvajanje, da bo njen učinek v prihodnosti čim večji.

Posvetovanje bo odprto do 31. januarja 2008. Pričajujemo prispevke od držav članic, regij, mest, institucij EU, gospodarskih in socialnih partnerjev, organizacij civilne družbe, akademikov in državljanov. Prispevki naj temeljijo na številnih vprašanjih, objavljenih v Četrtem poročilu o gospodarski in socialni koheziji Evropske komisije; vprašanja so navedena tukaj.
Prispevke pošljite na naslednji e-poštni naslov: consultation-cohesion@ec.europa.eu. Jasno navedite ime institucije in podatke, potrebne za navezavo stikov. Vsi prispevki bodo dani na voljo javnosti.
Poročilo o posvetovanju bo predstavljeno spomladi 2008, skupaj s Petim poročilom o napredku gospodarske in socialne kohezije.