Openbaar overleg

Groeiende regio's, groeiend Europa: Openbaar overleg over de toekomst van het cohesiebeleid van de EU

Welkom op de homepage van het openbaar overleg over de toekomst van het cohesiebeleid van de EU. Dit overleg werd op 27 september 2007 gelanceerd door Commissaris Danuta Hübner, tijdens het "vierde Europees forum over cohesie" . Het wil ideeën en bijdragen verzamelen over de vraag hoe het cohesiebeleid van de Europese Unie zich moet aanpassen aan nieuwe uitdagingen en hoe de tenuitvoerlegging ervan kan worden verbeterd om de impact ervan in de toekomst maximaal op te voeren.

Het overleg is open tot 31 januari 2008. Er worden bijdragen verwacht van lidstaten, regio's, steden, EU-instellingen, economische en sociale partners, het maatschappelijk middenveld, academici en burgers. Zij moeten gebaseerd zijn op een aantal vragen die gepubliceerd waren in het vierde verslag over economische en sociale cohesie van de Europese Commissie. Deze vragen staan hier opgesomd.
Bijdragen moeten worden gestuurd naar dit e-mailadres: consultation-cohesion@ec.europa.eu met vermelding van de naam van de instelling, met inbegrip van contactdetails. Alle bijdragen zullen ter beschikking worden gesteld van de bevolking.
Een verslag over dit overleg zal in het voorjaar van 2008 worden voorgesteld, samen met het vijfde voortgangsverslag over economische en sociale cohesie.