Sabiedriskā apspriešana

Augoši reģioni augošā Eiropā: ES Kohēzijas politikas nākotnes sabiedriskā apspriešana.

Danuta Hübner Laipni lūdzam ES Kohēzijas politikas nākotnes sabiedriskās apspriešanas mājas lapā. Danuta Hibnere uzsāka sabiedrisko apspriešanu 2007. gada 27. septembrī “Ceturtā Eiropas Kohēzijas foruma” laikā. Tās mērķis ir apkopot idejas un ierosinājumus par to, kā ES Kohēzijas politikai būtu jāpielāgojas jaunajiem izaicinājumiem un kā Kohēzijas politikas sniegums var tikt uzlabots, lai palielinātu tās ietekmi nākotnē.

Apspriešana notiks līdz 2008. gada 31. janvārim. Ierosinājumus var iesniegt dalībvalstis, reģioni, pilsētas, ES institūcijas, ekonomiskie un sociālie partneri, pilsoniskas sabiedrības organizācijas, akadēmiķi un pilsoņi. Ierosinājumiem jābūt balstītiem uz vairākiem jautājumiem, kas tika publicēti Eiropas Komisijas Ceturtajā ziņojumā par ekonomisko un sociālo kohēziju un kurus var atrast šeit. Ierosinājumi jāsūta uz elektroniskā pasta adresi: consultation-cohesion@ec.europa.eu, norādot institūcijas nosaukumu, ieskaitot kontaktinformāciju. Visi ierosinājumi tiks publicēti.
Šīs apspriešanas ziņojums tiks publiskots 2008. gada pavasarī kopā ar Piekto ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju.