Avalik arutelu

Kasvavad regioonid, kasvav Euroopa: Avalik konsultatsioon EL ühtekuuluvuspoliitika tuleviku küsimustes

Danuta Hübner Tervitame Teid EL ühtekuuluvuspoliitika tuleviku avaliku konsultatsiooni kodulehel. Käesoleva konsultatsiooni algatas volinik Danuta Hübner 27. septembril 2007 "Euroopa neljanda ühtekuulusfoorumi" käigus. Selle eesmärgiks on koguda ideesid ja kaastöid küsimustes, kuidas Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika peaks kohanduma uute väljakutsete suhtes ning kuidas tulevikus parendada selle teostamist maksimaalsete tulemuste saavutamiseks.

Konsultatsioon on avatud kuni 31. jaanuarini 2008. Kaastööd on oodatud liikmesriikidelt, regioonidelt, linnadelt, EL asutustelt, majandus- ja sotsiaalpartneritelt, kodanikuühiskonna organisatsioonidelt, akadeemiatelt ja kodanikelt. Need peavad põhinema Euroopa Komisjoni Euroopa majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse neljandas aruandes toodud küsimustel, mida võib leida siit.
Kaastööd tuleb saata e-posti aadressile consultation-cohesion@ec.europa.eu, näidates selgelt ära asutuse nime koos kontaktandmetega. Kõik kaastööd avaldatakse tutvumiseks.
Aruanne selle konsultatsiooni kohta esitatakse koos majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse viienda arenguaruandega 2008. a kevadel.