Veřejná konzultace

Regiony na vzestupu, Evropa na vzestupu: Veřejná konzultace o budoucnosti Politiky soudržnosti EU

Danuta Hübner Vítám Vás na domovské stránce veřejné konzultace o budoucnosti politiky soudržnosti EU. Tuto konzultaci zahájila 27. září 2007 komisařka Danuta Hübner během "Čtvrtého evropského fóra o soudržnosti" . Cílem je shromáždit nápady a příspěvky k otázce, jak by se politika soudržnosti Unie měla přizpůsobit novým výzvám a jak by šlo zlepšit to, co poskytuje, aby se v budoucnu její dopad maximalizoval.

Konzultace je přístupná do 31. ledna 2008. Očekávají se příspěvky od členských států, regionů, měst, institucí EU, hospodářských a sociálních partnerů, organizací občanské společnosti, akademických kruhů, občanů. Měly by se opírat o sérii otázek, které byly zveřejněné Čtvrté zprávě o hospodářské a sociální soudržnosti Evropské komise a jsou vyjmenovány zde.
Příspěvky lze zasílat na tuto e-mailovou adresu: consultation-cohesion@ec.europa.eu s jasným uvedením názvu instituce včetně kontaktních údajů. Všechny příspěvky budou zpřístupněny veřejnosti.
Zpráva o této konzultaci bude předložena na jaře 2008, společně s pátou průběžnou zprávou o hospodářské a sociální soudržnosti.