VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
 
  Europeiska kommissionen > Regionalpolitik > Regions- eller landsspecifika uppgifter
Ordbok | Sökning | Kontaktperson | Mailing lists 

Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Strukturfonder: Stödberättigade områden inom EU-25 för mål 1 och 2 mellan 2000 och 2006

Klicka på ett land på kartan för information på både nationell och regional nivå:

Strukturfonder: Stödberättigade områden inom EU-25 för mål 1 och 2 mellan 2000 och 2006
Mål 1Mål 2
Mål 1 Mål 1Mål 2 Mål 2
Successiv avveckling (tills 31.12.2005) Successiv avveckling (tills 31.12.2005)Mål 2 (delvis) Mål 2 (delvis)
Successiv avveckling (tills 31.12.2006) Successiv avveckling (tills 31.12.2006)Successiv avveckling (tills 31.12.2005) Successiv avveckling (tills 31.12.2005)
Specialprogram SpecialprogramSuccessiv avveckling (delvis) (tills 31.12.2005) Successiv avveckling (delvis) (tills 31.12.2005)
 
Anslutningsländer ISPA

PDF Ladda ner kartan som Pdf-fil. (650 kb) en
 Sverige United Kingdom Ireland Portugal España France France Italia Italia Suomi/Finland Eesti Latvija Lietuva Danmark Luxembourg Belgique/België Nederland Polska Česká Republika Slovensko Österreich Slovenija Deutschland Magyarország România Bulgaria Ellada Kypros Malta España France Portugal Hrvatska