Navigation path

Additional tools

Pilsētplānošana

Pilsētas simbolizē divkāršo izaicinājumu, kas Eiropas Savienībai šobrīd jāpārvar: kā uzlabot konkurētspēju, tajā pašā laikā apmierinot sociālās un vides prasības.

Eiropas pilsētas ir ekonomiskās aktivitātes, inovācijas un nodarbinātības centri, tomēr tās saskaras ar daudzām problēmām. Piepilsētu attīstība, nabadzības un bezdarba koncentrēšanās pilsētu rajonos, pastāvīgi satiksmes sastrēgumi — tik sarežģītām problēmām ir vajadzīgi vienoti risinājumi, ko sniegtu transporta, mājokļu celtniecības, apmācības un nodarbinātības projekti, kas piemēroti vietējām vajadzībām. Eiropas reģionālās un kohēzijas politika risina šīs problēmas.

Apmēram EUR 21,1 miljards paredzēts pilsētplānošanai laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam, kas ir 6,1 % no ES kohēzijas politikas kopējā budžeta. Tostarp EUR 3,4 miljardi paredzēti rūpniecisko un piesārņoto teritoriju sanācijai, EUR 9,8 miljardi — pilsētu un lauku atjaunošanas projektiem, EUR 7 miljardi — ekoloģiski tīram pilsētu transportam un EUR 917 miljoni — mājokļu būvniecībai. Pilsētām būtiski ir arī citi ieguldījumi, īpaši infrastruktūrās, pētniecībā un inovācijā, transportā, vides aizsardzībā, izglītībā, veselības aizsardzībā un kultūrā.

Laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam Eiropas pilsētas daudzējādi varēs izmantot priekšrocības, ko sniedz kohēzijas politikas instrumenti, iniciatīvas un pasākumi:

  • pilsētplānošanas jautājumus principā aplūko reģionālajās un valstu programmas , ko atbalsta struktūrfondi un Kohēzijas fonds.
  • programma URBACT II veicina labas prakses piemēru apmaiņu un pilsētvides plānotāju un citu vietējo speciālistu apvienošanu tīklā.
  • JESSICA (Eiropas apvienotais atbalsts ilgtspējīgiem ieguldījumiem pilsētu teritorijās) ir jauns Eiropas Komisijas pasākums, ko tā īsteno sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku un Eiropas Padomes Attīstības banku. Mērķis ir veicināt finanšu inžinēriju, un līdz ar to ilgtspējīgus ieguldījumus, ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību Eiropas pilsētās.
  • Pilsētu revīzija "Urban Audit" sniedz statistikas datus un informāciju par dzīves apstākļiem 357 Eiropas pilsētās 27 ES dalībvalstīs un Norvēģijā, Šveicē un Turcijā. Vairāk nekā 330 Eiropas pilsētu dzīves rādītāju raksturo rezultātus, kas gūti dažādās jomās: demogrāfija, mājokļi, veselības aizsardzība, noziedzība, darba tirgus, ekonomiskā aktivitāte, ienākumu atšķirības, vietējā pārvalde, pilsoniskums, izglītības sistēmas kvalifikācijas, kultūras infrastruktūras un tūrisms.
  • Urban-Rural Linkages en

Publikācijas

Cities of Tomorrow

newCities of tomorrow - Challenges, visions, ways forward - (October 2011)

More than two thirds of the European population lives in urban areas. Cities are places where both problems emerge and solutions are found. They are fertile ground for science and technology, for culture and innovation, for individual and collective creativity, and for mitigating the impact of climate change. However, cities are also places where problems such as unemployment, segregation and poverty are concentrated. The ‘Cities of tomorrow’ reflection process will provide inspiration for policymakers and practitioners involved in urban development, whether at local, regional, national or European level.

Study : pdf en fr es pl pt ja zh - Summary and conclusions: pdf bg cs da de el en es et fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl fi sv

More Publications

 


Arhīvs

URBAN II (2000-2006) en

URBAN I (1994-1999) en

Urban Pilot Projects 1990-1999 en

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi