Navigation path

Additional tools

Urban Audit – jämförelser av städer i Europa

Enkät om hur invånarna i 79 europeiska städer upplever livskvaliteten

I november 2012 fick människor i 79 städer svara på hur de uppfattade livskvaliteten i sin stad.

I enkäten ingick städer i de 28 EU-länderna och i Norge, Island, Schweiz och Turkiet.

Frågorna i enkäten gällde bland annat sysselsättning, miljö, boende, transport, kultur, kommunala tjänster och invandring.

2013 - Läs enkäten pdf en - annex en - National reports in english
Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Danemark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Nederland Norway Poland Portugal Romania Slovakia Slovakia Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom

2010 - Läs enkäten pdf de en es fr nl - annex 1 pdf en - annex 2 xls en

2007- Läs enkäten - annex

Urban Audit

Urban audit är en insamling av kvantitativa uppgifter om livskvalitén i europeiska städer.

Rapporten om levnadsförhållandena i europeiska städer

Rapporten bygger på en unik samling statistik om städer. De insamlade demografiska, ekonomiska och sociala uppgifterna detaljgranskas i rapporten. Även andra uppgifter beaktas, t.ex. statistik om utbildningsnivå, samhällsengagemang och miljö. Rapporten innehåller också stadsprofiler för de undersökta europeiska städerna, så att man jämföra städer med varandra.

2010

Läs rapporten

Summary de en fr - Presentation ppt en

2007

Läs rapporten

Executive Summary

"Quality of life in European Cities: facts and perceptions" - OPEN DAYS 2007 - October 11 - Proceedings :

  • "Perceptions of quality of life in 75 European Cities: a European survey", by Corinne Hermant-de-Callataÿ (DG Regional Policy, European Commission) PPT
  • "Comparison across cities: the example of German cooperation", by Klaus Trutzel (German city network KOSIS) PPT
  • "The emotional capital and desirability of European cities", by Robert Manchin (Gallup Europe) PPT
  • "Life and Governance in European Cities", by Jan Marten De Vet and Simon Roy (ECOTEC)
  • "Urbanisation and its impact on Quality of Place in Europe", by Judith Borsboom (Netherlands Environmental Assessment Agency) PPT
  • "Aiming at high-quality statistical information on Urban Europe – Achievements and challenges", by Teodora Brandmüller (Eurostat, European Commission) PPT

"The state of European cities : the Urban Audit" - Conference - Brussels, 10 June 2008

Video Webstreaming Archives :

Session 1: Demographic and social challenges : en - en en fr movie

Session 2: Economic, housing and environmental challenges : en - en en fr movie

Session 3: Visualising data : en - en en fr movie

Concluding panel & Closing Speech : en - en en fr movie

Papers, Presentations and documents

EU regionalpolitik: Håll dig informerad