Navigation path

Additional tools

Audit měst

Statistické zjišťování kvality života v 79 evropských městech, jak ji vnímají jejich obyvatelé

Zjišťování proběhlo v listopadu 2012 a zabývalo se tím, jak posuzují kvalitu života obyvatelé 79 měst. Do průzkumu byla zapojena města z 28 členských států Evropské unie a také města na Islandu, v Norsku, Švýcarsku a Turecku.

Uvedené zjišťování se zaměřilo na celou řadu otázek, jako je zaměstnanost, životní prostředí, bydlení, doprava, kultura, městské služby a imigrace.

2013 - Přečtěte si výsledky statistického zjišťování pdf en - annex en - National reports in english
Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Danemark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Nederland Norway Poland Portugal Romania Slovakia Slovakia Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom

2010 - Přečtěte si výsledky statistického zjišťování pdf de en es fr nl - annex en - annex 2 xls en

2007- Přečtěte si výsledky statistického zjišťování - annex

Audit měst

Audit měst je soubor kvantitativních údajů o kvalitě života v evropských městech.

Zpráva o stavu evropských měst

Zpráva vychází z jedinečného sběru statistických údajů týkajících se měst. Obsahuje podrobnou analýzu shromážděných demografických, ekonomických a sociálních statistických údajů. Využívá i jiných dostupných údajů, např. o úrovni vzdělávání, zapojení občanů a životním prostředí. Uvádí rovněž typologii evropských měst, což dává městům účastnícím se tohoto auditu možnost, aby našla jiná města, s nimiž se mohou srovnávat.

2010

Přečtěte si tuto zprávu

Summary de en fr - Presentation ppt en

2007

Přečtěte si tuto zprávu

Executive Summary

"Quality of life in European Cities: facts and perceptions" - OPEN DAYS 2007 - October 11 - Proceedings :

  • "Perceptions of quality of life in 75 European Cities: a European survey", by Corinne Hermant-de-Callataÿ (DG Regional Policy, European Commission) PPT
  • "Comparison across cities: the example of German cooperation", by Klaus Trutzel (German city network KOSIS) PPT
  • "The emotional capital and desirability of European cities", by Robert Manchin (Gallup Europe) PPT
  • "Life and Governance in European Cities", by Jan Marten De Vet and Simon Roy (ECOTEC)
  • "Urbanisation and its impact on Quality of Place in Europe", by Judith Borsboom (Netherlands Environmental Assessment Agency) PPT
  • "Aiming at high-quality statistical information on Urban Europe – Achievements and challenges", by Teodora Brandmüller (Eurostat, European Commission) PPT

"The state of European cities : the Urban Audit" - Conference - Brussels, 10 June 2008

Video Webstreaming Archives :

Session 1: Demographic and social challenges : en - en en fr movie

Session 2: Economic, housing and environmental challenges : en - en en fr movie

Session 3: Visualising data : en - en en fr movie

Concluding panel & Closing Speech : en - en en fr movie

Papers, Presentations and documents

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média