Navigation path

Additional tools

Transporter

Transportinfrastruktur är det tydligaste exemplet på vad stödet från EU:s struktur- och sammanhållningsfonder kan göra.

Det är mycket viktigt att förbättra tillgängligheten för att stärka regionala ekonomier och uppnå sammanhållning och stärkt konkurrenskraft. EU:s transportpolitik främjar hållbar rörlighet för människor och varor, liksom effektivitet, säkerhet och minsta möjliga negativa effekter på miljön. Det finns många åtgärder som gäller transeuropeiska nät (TEN-T), flyg, vägar, järnväg, transporter till sjöss och stadstrafik samt inre vattenvägar, multimodala transporter, intelligenta transportsystem, säkerhet och statsstödsregler.

Anslaget till transporter uppgår till ca 82 miljarder euro (23,8 % av de totala anslagen). TEN-T-projekt är prioriterade och har fått 65 % mer jämfört med föregående programperiod (2000–2006). Investeringarna omfattar transportstrategier på EU-nivå, nationell och regional nivå och är tämligen jämt fördelade på vägar, järnvägar och hållbara transporter. I stadsområden satsas främst på rena transporter.

Sammanhållningspolitikens transportinvesteringar mellan 2007 och 2013 koncentreras på konvergensregionerna. De fördelas på följande sätt:

  • TEN-T-projekt om alla transportsätt får 38 miljarder euro (11 % de totala investeringarna). Ungefär hälften går till väginfrastruktur och resten till järnvägar.
  • Totalt sett går nära 41 miljarder euro (12 % av budgeten) till väginfrastruktur, inklusive TEN-T och nationella, regionala och lokala vägar.
  • Till järnvägsinfrastruktur är totalanslaget 23,6 miljarder euro (6,8 %), inklusive TEN-T-projekt.
  • Övriga anslag: transporter i städer: 8,1 miljarder euro (2,3 %), hamnar och inre vattenvägar: 4,1 miljarder euro (1,2 %), multimodala transporter och intelligenta transportsystem: 3,3 miljarder euro (1 %) samt flygplatser: 1,9 miljarder euro (0,5 %).

Länkar:

  • EU-kommissionen – Transport EN
EU regionalpolitik: Håll dig informerad