Navigation path

Additional tools

Promet

Prometna infrastruktura je med vidnejšimi primeri, kaj se da doseči s sredstvi iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU.

Za krepitev regionalnega gospodarstva ter njegovo večjo povezanost in konkurenčnost je treba povečati dostopnost. Prometna politika Evropske unije spodbuja trajnostno mobilnost za ljudi in blago ter zagotavlja učinkovitost, varnost in čim manj negativnih učinkov za okolje. Ukrepi so namenjeni vseevropskim prometnim omrežjem (TEN-T), zračnemu, cestnemu, železniškemu in mestnemu prometu ter celinskim plovnim potem, multimodalnim in inteligentnim prevoznim sistemom, varnosti ter pravilom za državno pomoč.

Približno 82 milijard EUR (23,8 % skupnih dodeljenih sredstev) je namenjenih prometu, predvsem za projekte TEN-T, kar je za 65 % več kot v prejšnjem programskem obdobju (2000–2006). Naložbe bodo namenjene prometnim strategijam na ravni EU ter na nacionalni in regionalni ravni in bodo enakomerno porazdeljene med cestne, železniške in trajnostne načine prevoza. V mestnih območjih bo poudarek na okolju prijaznih prevoznih sredstvih.

Instrumenti kohezijske politike se bodo na področju prometa v obdobju 2007–2013 osredotočili na cilj „Konvergenca“. Sredstva se bodo razdelila takole:

  • Projekti TEN-T bodo za vse načine prevoza prejeli 38 milijard EUR (11 % skupnih naložb na podlagi kohezijske politike). Skoraj polovica teh sredstev bo namenjenih cestni infrastrukturi, preostala sredstva pa za železniški infrastrukturi.
  • Skupno bo skoraj 41 milijard EUR (12 % vseh sredstev) na voljo za cestno infrastrukturo, vključno z omrežji TEN-T ter nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi cestami.
  • Železniški infrastrukturi bo namenjenih 23,6 milijard EUR (6,8 %), tudi za projekte TEN-T.
  • Sredstva bodo dodeljena tudi za: mestni promet 8,1 milijarde (2,3 %), za pristanišča in celinske plovne poti: 4,1 milijarde (1,2 %), za multimodalne in inteligentne prevozne sisteme: 3,3 milijarde EUR (1 %); letališča: 1,9 milijarde EUR (0,5 %).

Uporabne povezave:

  • Evropska komisija – Promet EN
Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji