Navigation path

Additional tools

Transport

Infrastructura de transport constituie unul dintre cele mai vizibile exemple de realizări obţinute cu ajutorul Fondurilor structurale şi a Fondului de coeziune.

Promovarea accesibilităţii este extrem de importantă pentru consolidarea economiilor regionale şi pentru a favoriza coeziunea şi competitivitatea. Politica UE în domeniul transporturilor promovează mobilitatea durabilă pentru persoane şi produse, asigurând eficienţa, siguranţa şi minimizarea efectelor negative asupra mediului. Există o serie de acţiuni care vizează reţelele de transport transeuropene (RTE-T), transportul aerian, rutier, feroviar, maritim şi urban, precum şi transportul pe căile navigabile interioare, transportul multimodal, sistemele inteligente de transport, precum şi reglementările privind siguranţa şi ajutorul de stat.

Suma care va fi alocată transporturilor, în special pentru proiecte RTE-T, va fi de aproximativ 82 de miliarde de euro (23,8% din bugetul total), cu 65% mai mare decât cea alocată pentru perioada anterioară (2000-2006). Investiţiile vor fi direcţionate către strategiile de transport la nivel european, naţional şi regional, care stabilesc un echilibru între mijloacele de transport rutiere, feroviare şi cele durabile. În zonele urbane, vor fi promovate mijloacele de transport ecologice.

Investiţiile pe care politica de coeziune le va face în transporturi în perioada 2007-2013, se vor concentra pe regiunile care intră sub incidenţa obiectivului de convergenţă. Ele vor fi alocate astfel:

  • proiectele RTE-T pentru toate mijloacele de transport vor primi 38 miliarde de euro (11% din totalul investiţiilor politicii de coeziune); aproximativ jumătate din sumă va fi alocată infrastructurii rutiere, iar restul, celei feroviare;
  • în total, aproximativ 41 de miliarde de euro (12% din bugetul total) vor fi disponibile pentru infrastructura rutieră, inclusiv pentru RTE-T şi drumuri naţionale, regionale şi locale;
  • pentru infrastructura feroviară se vor cheltui 23,6 miliarde de euro (6,8%), inclusiv pentru proiecte RTE-T;
  • Vor mai fi alocate fonduri şi pentru: transporturi urbane: 8,1 miliarde (2,3%), porturi şi căi navigabile interioare: 4,1 miliarde (1,2%), transporuri multimodale şi sisteme inteligente de transport: 3,3 miliarde (1%); aeroporturi: 1,9 miliarde (0,5%).

Linkuri utile:

  • Comisia Europeană – Transport EN
Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale