Navigation path

Additional tools

Vervoer

De vervoersinfrastructuur is een van de meest zichtbare voorbeelden van wat de Structuurfondsen en het Cohesiefonds mogelijk kunnen helpen maken.

Een betere toegankelijkheid is buitengewoon belangrijk voor het versterken van regionale economieën en het bereiken van cohesie en concurrentiekracht. Het vervoersbeleid van de EU promoot duurzame mobiliteit voor mensen en goederen en zorgt voor efficiëntie, veiligheid en een beperking van de gevolgen voor het milieu. Het omvat een aantal acties betreffende trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T), lucht-, weg-, spoor-, maritiem en stedelijk vervoer, binnenwateren, multimodaal vervoer, intelligente vervoerssystemen, veiligheid en regels inzake staatssteun.

Er zal ongeveer 82 miljard euro (23,8% van de totale toewijzing) aan vervoer worden besteed, waarbij de TEN T projecten prioritair zullen zijn. Dit bedrag ligt 65% hoger dan in 2000-2006. De investeringen zullen betrekking hebben op vervoersstrategieën op EU-, nationaal en regionaal niveau die een evenwicht nastreven tussen weg-, spoor- en duurzaam vervoer. In stedelijke gebieden zullen schone vervoerswijzen gepromoot worden.

De cohesiebeleidsinvesteringen op het gebied van vervoer zullen in de periode 2007-2013 in de convergentieregio's geconcentreerd zijn. De middelen worden als volgt verdeeld:

  • TEN-T projecten voor alle soorten vervoer krijgen 38 miljard euro (11% van de totale cohesiebeleidsinvesteringen). Ongeveer de helft daarvan zal naar wegeninfrastructuur gaan, de rest naar spoorwegen.
  • In totaal is er bijna 41 miljard euro (12% van het totaal) voor wegeninfrastructuur bestemd, met inbegrip van TEN‑T en nationale, regionale en locale wegen.
  • Voor spoorweginfrastructuur wordt in totaal in 23,6 miljard euro uitgetrokken (6,8%), met inbegrip van de TEN‑T-projecten.
  • Verder is er ook geld voor: stedelijk vervoer: 8,1 miljard (2,3%), havens en binnenwateren: 4,1 miljard (1,2%), multimodaal vervoer en intelligente vervoerssystemen: 3,3 miljard (1%) en luchthavens: 1,9 miljard (0,5%).

Links:

  • Europese Commissie - Vervoer EN
Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte