Navigation path

Additional tools

Transportas

Transporto infrastruktūra – vienas iš akivaizdžiausių pavyzdžių, ką galima pasiekti pasinaudojus ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo parama.

Geresnė prieiga – itin svarbi stiprinant regionų ekonomiką ir siekiant sanglaudos bei konkurencingumo. Europos Sąjungos transporto politika skatinamas darnus žmonių ir prekių judėjimas užtikrinant efektyvumą, saugą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai. Įgyvendinama nemažai veiksmų, apimančių transeuropinius transporto tinklus (TEN-T), oro, kelių, geležinkelio, jūrų bei miesto transportą ir vidaus vandens kelius, daugiarūšį transportą, pažangiąsias transporto sistemas, saugą ir valstybės pagalbos taisykles.

Transportui, pirmenybę teikiant TEN-T projektams, bus skirta apie 82 mlrd. EUR (23,8 % visų asignavimų), t. y. 65 % daugiau, palyginti su ankstesniu programavimo laikotarpiu (2000–2006 m.). Investicijos bus skirtos ES, nacionalinėms ir regionų transporto strategijoms, kuriomis siekiama kelių, geležinkelių ir tausių rūšių transporto pusiausvyros. Miesto vietovėse bus propaguojamos ekologiškos transporto priemonės.

2007–2013 m. investicijos į transportą pagal sanglaudos politiką bus sutelktos konvergencijos regionuose. Jos dalijamos tokiu būdu:

  • dviems transporto rūšims skirtiems TEN-T projektams numatyta 38 mlrd. EUR (11 % visų investicijų pagal sanglaudos politiką): maždaug pusė jų bus skirta kelių infrastruktūrai, o likusi dalis – geležinkeliams;
  • iš viso beveik 41 mlrd. EUR (12 % viso biudžeto) bus skirta kelių infrastruktūrai, įskaitant transeuropinius transporto tinklus ir nacionalinius, regioninius bei vietos kelius;
  • geležinkelių infrastruktūrai, įskaitant TEN-T projektus, bus skirta iš viso 23,6 mlrd. EUR (6,8 %);
  • kiti asignavimai: miesto transportui – 8,1 mlrd. EUR (2,3 %), uostams ir vidaus vandens keliams – 4,1 mlrd. EUR (1,2 %), įvairių rūšių transportui ir pažangiosioms transporto sistemoms – 3,3 mlrd. EUR (1 %); oro uostams – 1,9 mlrd. EUR (0,5 %).

Naudingos nuorodos:

  • Europos Komisija. Transportas EN
ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos