Navigation path

Additional tools

Közlekedés

A közlekedési infrastruktúra világosan példázza, milyen eredmények érhetők el az EU strukturális és kohéziós alapjainak segítségével.

A megközelíthetőség javítása kulcsfontosságú a regionális gazdaságok fejlesztése, a kohézió és versenyképesség növelése érdekében. Az Európai Unió közlekedési politikája a fenntartható mobilitást kívánja elősegíteni mind a személyek, mind az áruk esetében, szavatolva a hatékonyságot, a biztonságot, és a lehető legkisebbre csökkentve a környezetet érő hatásokat. Számos fellépés vonatkozik a transzeurópai közlekedési hálózatokra (TEN-T), a légi, közúti, tengeri és városi közlekedésre, a belvízi szállítási útvonalakra, a multimodális szállításra, az intelligens közlekedési rendszerekre, a biztonságra, valamint az állami támogatási szabályokra.

Mintegy 82 milliárd eurót (a teljes előirányzat mintegy 23,8%-a) fordítanak közlekedésre; a prioritást a TEN-T projektek élvezik majd. Ez az összeg az előző programidőszakhoz (2000–2006) viszonyítva 65%-os növekedést jelent. A beruházások uniós, nemzeti és regionális szinten is olyan közlekedési stratégiákra terjednek ki, amelyek egyensúlyt teremtenek a közúti, vasúti és fenntartható közlekedési ágazatok között. A városokban a környezetbarát közlekedés népszerűsítése kerül előtérbe.

A kohéziós politika keretében 2007 és 2013 között megvalósuló beruházások a konvergenciarégiókban összpontosulnak. A támogatás megoszlása a következőképpen alakul:

  • A minden közlekedési ágazatra kiterjedő TEN-T projektek 38 milliárd euróban részesülnek (a kohéziós politikai beruházások összegének 11%-a). Az említett összegnek mintegy felét a közúti infrastruktúrára, a fennmaradó részt pedig a vasútra fordítják.
  • Csaknem 41 milliárd euró (a teljes összeg 12%-a) hívható le a közúti infrastruktúra számára, beleértve a TEN-T projekteket, valamint a nemzeti, regionális és helyi közutakat.
  • A vasúti infrastruktúra összesen 23,6 milliárd euróban (a teljes összeg 6,8%-a) részesül, beleértve a TEN-T projekteket.
  • Az alábbi ágazatok részesülnek még támogatásban: városi közlekedés: 8,1 milliárd euró (2,3%), kikötők és belvízi szállítási útvonalak: 4,1 milliárd euró (1,2%), multimodális közlekedés és intelligens közlekedési rendszerek: 3,3 milliárd euró (1%); repülőterek: 1,9 milliárd euró (0,5%);

Hasznos linkek:

  • Európai Bizottság – Közlekekedés EN
Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok