Navigation path

Additional tools

Promet

Prometna infrastruktura jedan je od najočitijih primjera rezultata postignutih zahvaljujući potporama strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU-a.

Unaprjeđenje dostupnosti ključno je za jačanje regionalnih gospodarstava i postizanje kohezije i konkurentnosti. Prometna politika Europske unije promiče održivu mobilnost ljudi i robe osiguravajući učinkovitost i sigurnost te smanjujući negativne učinke na okoliš. Brojnim djelovanjima obuhvaćene su transeuropske prometne mreže (TEN-T), zračni, cestovni, željeznički, pomorski i gradski promet te unutarnji plovni putevi, multimodalni prijevoz, inteligentni sustavi prijevoza, sigurnost i pravila o državnim potporama.

  • Oko 82 milijarde EUR (23,8 % ukupnih dodijeljenih sredstava) bit će uloženo u promet, a prioritet će biti projekti mreža TEN-T. Taj je iznos 65 % veći od onog dodijeljenog za prethodno programsko razdoblje (2000. – 2006.). Ulaganjima će se obuhvatiti prometne strategije na razini EU-a te one na nacionalnoj i regionalnoj razini kojima se uspostavlja ravnoteža među cestovnim i željezničkim prijevozom i održivim načinima prijevoza. U urbanim područjima poticat će se ekološki prihvatljiva prijevozna sredstva.

Ulaganjima u promet u okviru kohezijske politike u razdoblju 2007. – 2013. stavlja se naglasak na regije obuhvaćene ciljem konvergencije. Podijeljena su na sljedeći način:

  • za projekte mreža TEN-T za sve načine prijevoza dodjeljuje se iznos od 38 milijardi EUR (11 % ukupnih ulaganja u okviru kohezijske politike); oko polovice tog iznosa bit će dodijeljeno cestovnoj infrastrukturi, a ostatak željezničkoj infrastrukturi
  • ukupno je gotovo 41 milijarda EUR (12 % ukupnog iznosa) dostupna za cestovnu infrastrukturu, uključujući mreže TEN-T i nacionalne, regionalne i lokalne ceste
  • ukupno će 23,6 milijardi EUR (6,8 %) biti potrošeno na željezničku infrastrukturu, uključujući projekte mreža TEN-T
  • ostala sredstva dodijeljena su na sljedeći način: gradski prijevoz: 8,1 milijarda EUR (2,3 %), luke i unutarnji plovni putevi: 4,1 milijarda EUR (1,2 %), multimodalni prijevoz i inteligentni sustavi prijevoza: 3,3 milijarde EUR (1 %) zračne luke: 1,9 milijardi EUR (0,5 %).

Korisne poveznice:

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji