Navigation path

Additional tools

Transport

Transportinfrastrukturen er et af de tydeligste eksempler på, hvad der kan udrettes med støtte fra EU's strukturfonde og Samhørighedsfonden.

Bedre transportforbindelser er et afgørende middel til at forbedre de regionale økonomier og styrke samhørigheden og konkurrenceevnen. EU's transportpolitik fremmer bæredygtig mobilitet for både mennesker og varer, garanterer effektivitet og sikkerhed og minimerer de negative konsekvenser for miljøet. Der er en række initiativer, som dækker de transeuropæiske transportnet (TEN-T), luftfart, veje, jernbaner, sø- og bytransport samt indre vandveje, multimodal transport, intelligente transportsystemer, sikkerhed og statsstøtteregler.

Der vil blive brugt omkring 82 milliarder euro (23,8 % af de samlede bevillinger) til transport – med prioritet til TEN-T-projekter – dvs. en stigning på ca. 65 % i forhold til den sidste programperiode (2000-2006). Investeringerne omfatter transportstrategier på EU-plan samt på nationalt og regionalt niveau med balance mellem jernbaner, veje og bæredygtig transport. I byområder sættes der fokus på ren transport.

Samhørighedspolitikkens transportinvesteringer fra 2007 til 2013 koncentreres i konvergensregionerne. Den fordeles som følger:

  • TEN-T-projekter på samtlige transportområder får 38 milliarder euro (11 % af de samlede investeringer under samhørighedspolitikken). Omkring halvdelen af disse midler øremærkes til vejnettet og den anden halvdel til jernbanerne.
  • I alt stilles der knap 41 milliarder euro (12 % af det samlede beløb) til rådighed for vejnettet, herunder TEN-T samt nationale, regionale og lokale veje.
  • Der bruges i alt 23,6 milliarder euro (6,8 %) på jernbanenettet, herunder TEN-T-projekter.
  • Øvrige bevillinger: bytransport: 8,1 milliarder euro (2,3 %), havne og indre vandveje: 4,1 milliarder euro (1,2 %), multimodal transport og intelligente transportsystemer: 3,3 milliarder euro (1 %) lufthavne: 1,9 milliarder euro (0,5%).

Links:

  • Europa-Kommissionen: Transport EN
EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!