Navigation path

Additional tools

Doprava

Dopravní infrastruktura je skvělou ukázkou toho, čeho lze s pomocí strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU dosáhnout.

Pro posilování regionálních ekonomik a k dosahování soudržnosti a konkurenceschopnosti je naprosto nezbytné zlepšovat dopravní dostupnost. Dopravní politika EU podporuje udržitelnou mobilitu lidí a zboží a zároveň se snaží, aby byla co nejefektivnější, bezpečná a měla co nejméně nepříznivých dopadů na životní prostředí. EU v této oblasti vyvíjí celou řadu aktivit – od transevropských dopravních sítí TEN-T, letecké, silniční, železniční a námořní dopravy, městské dopravy a vnitrozemských vodních cest po kombinovanou dopravu, inteligentní dopravní systémy, bezpečnost a pravidla státní podpory.

Na dopravu (a prioritně na projekty TEN-T) bude vynaloženo okolo 82 miliard eur (tedy 23,8 % veškerých přidělených prostředků), což představuje nárůst o 65 % oproti předchozímu programovému období (2000–2006). Investice budou použity na dopravních strategie na evropské, vnitrostátní i regionální úrovni a důraz bude kladen na rovnováhu mezi silniční a železniční dopravou a udržitelnými způsoby dopravy. V městských oblastech se podporuje doprava, jež je šetrná k životnímu prostředí.

Investice do dopravy v rámci politiky soudržnosti v letech 2007– 2013 se budou soustřeďovat v konvergenčních regionech. Rozděleny byly následujícím způsobem:

  • Na projekty TEN-T všech druhů dopravy půjde 38 miliard eur (11 % veškerých investic soudržnosti). Asi polovina z uvedené částky je vyhrazena na silniční infrastrukturu a zbytek bude použit na železnice.
  • Celkem asi 41 miliard eur (12 % všech prostředků) bude k dispozici na silniční infrastrukturu, včetně projektů TEN-T a vnitrostátních, regionálních a místních komunikací.
  • Na železniční infrastrukturu bude vynaloženo 23,6 miliard eur (6,8 %), včetně projektů TEN-T.
  • Ostatní položky byly rozděleny takto: městská doprava: 8,1 miliardy eur (2,3 %), přístavy a vnitrozemské vodní cesty: €4,1 miliardy eur (1,2 %), kombinovaná doprava a inteligentní dopravní systémy: 3,3 miliardy eur (1 %); letiště: 1,9 miliardy eur (0,5 %).

Užitečné odkazy:

  • Evropská komise – Doprava EN
Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média