Navigation path

Additional tools

Turism

Europa är världens främsta turistmål. Därför är turistnäringen mycket viktig för utvecklingen i många regioner. Hållbar turism är också en garanti för att kultur- och naturarvet i EU bevaras och förbättras. Inom sammanhållningspolitiken för 2007–2013 ska turismen användas fullt ut till gagn för den hållbara utvecklingen och nya arbetstillfällen.

Struktur- och sammanhållningsfonderna bidrar till att stärka turistnäringens konkurrenskraft och kvalitet på regional och lokal nivå. Den infrastruktur som byggs upp för turismen bidrar till den lokala utvecklingen, och det skapas nya jobb. Arbetstillfällen kan också räddas, t.ex. i industri- eller landsbygdsområden på tillbakagång eller i områden som genomgår stadsförnyelse. Turismen är därför ett betydelsefullt medel för att integrera mindre utvecklade regioner eller ge dem likvärdig tillgång till tillväxtens fördelar.

Mellan 2007 och 2013 uppgår sammanhållningspolitikens direkta anslag för turism till drygt 6 miljarder euro. Det motsvarar 1,8 % av den totala budgeten. Det har anslagits 3,8 miljarder euro till att förbättra turistservicen, 1,4 miljarder till skydd och utveckling av naturarvet, och 1,1 miljarder till att marknadsföra naturtillgångar. Dessutom kan stöd till turistrelaterad infrastruktur och service anslås under andra rubriker, t.ex. innovation, stöd till småföretag, IT-tillämpningar och humankapital.

Länkar:

EU regionalpolitik: Håll dig informerad