Navigation path

Additional tools

Turizem

Evropa je najbolj priljubljena svetovna turistična destinacija. Turizem je zato izredno pomemben za razvoj mnogih evropskih regij. Trajnostni turizem ohranja in krepi evropsko kulturno in naravno dediščino. Kohezijska politika 2007–2013 želi turizem vključiti v trajnostni regionalni razvoj in ustvarjanje novih delovnih mest.

Strukturni in kohezijski skladi lahko bistveno izboljšajo konkurenčnost in kakovost turizma na regionalni in lokalni ravni. Infrastruktura, ustvarjena za potrebe turizma, prispeva k lokalnemu razvoju, delovna mesta pa se ustvarjajo ali ohranjajo celo na območjih, ki industrijsko ali kmetijsko nazadujejo ali pa so v postopku urbane prenove. Turizem pomaga manj razvitim regijam, da se vključujejo in uživajo sadove gospodarske rasti.

V obdobju 2007–2013 je za turizem v okviru kohezijske politike namenjenih več kot 6 milijard EUR proračunskih sredstev, kar je 1,8 % skupnega proračuna EU. Skupaj je izboljšanju turističnih storitev namenjenih 3,8 milijard EUR, in sicer 1,4 milijarde EUR za varstvo in razvoj naravne dediščine ter 1,1 milijarde EUR za promocijo naravnih dobrin. Podpora turistični infrastrukturi in storitvam se lahko zagotovi tudi iz drugih proračunskih postavk, denimo inovacije, spodbujanje malih in srednje velikih podjetij, informacijska tehnologija in človeški viri.

Uporabne povezave:

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji