Navigation path

Additional tools

Turism

Europa este cea mai căutată destinaţie turistică din lume. Prin urmare, turismul joacă un rol major în dezvoltarea multora dintre regiunile europene. De asemenea, un turism durabil asigură conservarea şi promovarea patrimoniului cultural şi natural european. Politica de coeziune pentru perioada 2007-2013 îşi propune să mobilizeze masiv turismul, astfel încât acesta să contribuie în mod substanţial la dezvoltarea regională şi la crearea de locuri de muncă.

Fondurile structurale şi Fondul de coeziune pot oferi un sprijin important pentru îmbunătăţirea competitivităţii şi a calităţii turismului la nivel regional şi local. Infrastructura creată pentru turism contribuie la dezvoltarea locală, fiind create sau menţinute locuri de muncă chiar şi în zone industriale sau rurale aflate în declin ori în cele aflate în curs de reabilitare urbană. Aşadar, turismul este, pe de o parte, un instrument foarte important de integrare a regiunilor mai puţin dezvoltate şi pe de altă parte, le poate oferi acestora acces egal la beneficiile creşterii economice.

În perioada 2007-2013, segmentul de buget alocat de UE turismului (în cadrul politicii de coeziune) se ridică la peste 6 miliarde de euro, reprezentând 1,8% din bugetul total. 3,8 miliarde de euro sunt alocate pentru îmbunătăţirea serviciilor turistice, 1,4 pentru protejarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 1,1 miliarde pentru promovarea obiectivelor turistice naturale. În plus, infrastructura şi serviciile turistice pot beneficia de sprijin inclus şi la alte capitole bugetare, precum inovarea, promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii, a aplicaţiilor societăţii informaţionale şi a capitalului uman.

Linkuri utile:

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale