Navigation path

Additional tools

Toerisme

Europa is de belangrijkste toeristische bestemming ter wereld. Toerisme is dan ook belangrijk voor de ontwikkeling van tal van Europese regio's. Duurzaam toerisme garandeert de instandhouding en verrijking van het Europees cultureel en natuurlijk erfgoed. Het cohesiebeleid 2007-2013 probeert het toerisme te benutten voor duurzame regionale ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid.

De Structuurfondsen en het Cohesiefonds kunnen essentiële steun verlenen om het concurrentievermogen en de kwaliteit van regionaal en lokaal toerisme te verbeteren. Infrastructuur voor toeristische doeleinden draagt bij tot de plaatselijke ontwikkeling en creëert of behoudt banen, zelfs in achteruitgaande plattelands- of industriegebieden en in stadsvernieuwingsgebieden. Toerisme is daarom een belangrijk middel om minder ontwikkelde regio's te integreren of deze mee te laten profiteren van de vruchten van de economische groei.

Het budget dat in het kader van het cohesiebeleid 2007-2013 bestemd is voor rechtstreekse EU-steun aan het toerisme bedraagt meer dan 6 miljard euro, ofwel 1,8% van het totale budget. 3,8 miljard euro is bestemd voor de verbetering van toeristische diensten, 1,4 miljard euro voor de bescherming en ontwikkeling van het natuurlijk erfgoed en 1,1 miljard euro voor de promotie van de natuurlijke rijkdom. Daarnaast kan steun voor toeristische infrastructuur en diensten ook worden gevonden onder andere posten, zoals innovatie, stimulering van het MKB, IT-toepassingen en menselijk kapitaal.

Links:

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte