Navigation path

Additional tools

Turizmas

Europa – turistų lankomiausias pasaulio regionas. Todėl turizmas labai svarbus daugelio Europos regionų vystymuisi. Be to, tvariu turizmu užtikrinamas Europos kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir būklės gerinimas. 2007–2013 m. sanglaudos politika siekiama visapusiškai panaudoti turizmą tvariam regionų vystymui ir darbo vietų kūrimui.

Iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo galima gauti itin svarbios paramos konkurencingumo didinimui ir turizmo paslaugų kokybės gerinimui regionų ir vietos lygmenimis. Turizmo reikmėms sukurta infrastruktūra naudinga atskirų vietovių vystymuisi, o darbo vietos kuriamos arba išlaikomos net nuosmukį patiriančiose pramoninėse ar kaimo vietovėse arba atgaivinamuose miestuose. Todėl turizmas – svarbi mažiau išsivysčiusių regionų integravimo priemonė, suteikianti jiems vienodas galimybes pasinaudoti augimo vaisiais.

2007–2013 m. tiesiogiai turizmui pagal sanglaudos politiką numatoma skirti ES parama yra per 6 mlrd. EUR, t. y. 1,8 % viso biudžeto. 3,8 mlrd. EUR numatyta skirti turizmo paslaugų gerinimui, 1,4 mlrd. EUR – gamtos paveldo apsaugai ir plėtrai, o 1,1 mlrd. EUR – gamtos turtų populiarinimui. Be to, parama su turizmu susijusiai infrastruktūrai ir paslaugoms gali būti teikiama ir pagal kitas išlaidų kategorijas, pavyzdžiui, inovacijų, paramos mažosioms ir vidutinėms įmonėms, informacinių technologijų taikymo ir žmogiškojo kapitalo.

Naudingos nuorodos:

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos