Navigation path

Additional tools

Matkailu

Eurooppa on maailman suosituin matkailukohde. Matkailulla onkin merkittävä osuus monien Euroopan alueiden kehityksessä. Kun matkailu on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, Euroopan kulttuuri- ja luonnonperintö voi säilyä ja vahvistua. Vuosien 2007–2013 koheesiopolitiikan tavoitteena on saada matkailuelinkeino mukaan alueiden kestävään kehittämiseen ja työpaikkojen luontiin.

Rakennerahastoista ja koheesiorahastosta voidaan saada tärkeää tukea kilpailukyvyn ja matkailun laadun parantamiseen EU:n eri alueilla ja paikallistasolla. Matkailua varten luotu infrastruktuuri edistää paikallista kehitystä. Sen ansiosta työpaikkoja voidaan luoda tai säilyttää jopa taantuvilla teollisuus- ja maatalousalueilla tai elvytettävillä kaupunkialueilla. Matkailu onkin vähemmän kehittyneille alueille tärkeä elinkeino, jonka avulla ne voivat saada yhtäläiset mahdollisuudet nauttia kasvun hedelmistä.

Matkailuun on vuosina 2007–2013 tarkoitus käyttää yli 6 miljardia euroa eli 1,8 prosenttia koheesiopolitiikan koko budjetista. Tästä summasta 3,8 miljardia euroa kohdistetaan matkailupalvelujen parantamiseen, 1,4 miljardia euroa luonnonperinnön suojeluun ja kehittämiseen sekä 1,1 miljardia euroa luonnonvarojen markkinointiin. Matkailu-infrastruktuuriin ja matkailupalveluille voidaan lisäksi myöntää tukea muista budjettikohdista, joista tuetaan esimerkiksi innovointia, pk-yritysten kehittämistä, tietoyhteiskuntaa ja inhimillistä pääomaa.

Linkkejä:

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media