Navigation path

Additional tools

Turism

Euroopa on maailma juhtiv turismisihtkoht. Seepärast on turismil paljude Euroopa piirkondade arengu puhul juhtroll. Jätkusuutlik turism tagab ka Euroopa kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ning selle seisukorra paranemise. Ajavahemikku 2007–2013 hõlmava ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on turismi täielik mobiliseerimine piirkondliku arengu ja töökohtade loomise hüvanguks.

Struktuurifondid ja Ühtekuuluvusfond pakuvad vajalikku toetust, et parandada turismi konkurentsivõimet ja kvaliteeti piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Turismi jaoks loodud infrastruktuuriga toetatakse kohalikku arengut ning luuakse või säilitatakse töökohti isegi piirkondades, mida iseloomustab tööstuse või maaelu hääbumine või kus toimub linnaelu taaselustamine. Seepärast on turism oluline vahend vähemarenenud piirkondade integreerimisel või neile majanduskasvuga kaasnevatele hüvedele teistega võrdväärse juurdepääsu andmisel.

Ajavahemikus 2007–2013 moodustavad ühtekuuluvuspoliitika raames otse turismi jaoks kavandatud ELi kulutused rohkem kui kuus miljardit eurot. See on 1,8% kogueelarvest. 3,8 miljardit eurot eraldatakse turismiteenuste täiustamiseks, 1,4 miljardit eurot looduspärandi kaitsmiseks ja arendamiseks ning 1,1 miljardit eurot loodusobjektide edendamiseks. Lisaks sellele on turismiga seotud infrastruktuuri ja teenuseid võimalik toetada muude rubriikide all, nagu teadusuuringud ja innovatsioon, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete edendamine, infotehnoloogia rakendused ning inimkapital.

Kasulikud lingid:

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis