Navigation path

Additional tools

Cestovní ruch

Evropa je nejnavštěvovanější turistickou destinací na světě. Proto hraje cestovní ruch zásadní roli v rozvoji mnoha evropských regionů. Díky udržitelnému cestovnímu ruchu se rovněž přispívá k zachování kulturního a přírodního dědictví Evropy i k jeho dalšímu rozvoji. Cílem politiky soudržnosti v období 2007–2013 je plně využít cestovního ruchu k dosažení udržitelného regionálního vývoje a vytvoření pracovních příležitostí.

Strukturální fondy a Fond soudržnosti mohou poskytnout potřebnou finanční podporu, díky níž se zvýší konkurenceschopnost i kvalita služeb cestovního ruchu na regionální i místní úrovni. Infrastruktura pro cestovní ruch přispívá k místnímu rozvoji, vytváří se pracovní místa nebo se je daří udržet i v místech útlumu průmyslové či zemědělské činnosti či v oblastech, kde probíhá obnova měst. Cestovní ruch je proto důležitým nástrojem pro začlenění méně rozvinutých regionů, které tak mohou rovněž profitovat z hospodářského růstu.

V letech 2007–2013 činí plánovaná podpora EU určená v rámci politiky soudržnosti přímo na cestovní ruch více než 6 miliard eur, což je 1,8 % ze všech přidělených prostředků. Částka 3,8 miliardy eur je vyčleněna na zlepšování služeb cestování ruchu, 1,4 miliardy eur na ochranu a rozvoj přírodních krás a 1,1 miliardy eur na jejich propagaci. Kromě toho lze poskytnout finanční prostředky na infrastrukturu a služby související s cestovním ruchem z jiných položek rozpočtu, například inovace, podpora malých a středních podniků, aplikace IT a lidský kapitál.

Užitečné odkazy:

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média