Navigation path

Additional tools

Dezvoltarea rurală

Regiunile predominant rurale acoperă jumătate din Europa şi reprezintă aproximativ 20% din populaţie. Conform previziunilor Comisiei Europene, până în 2014 vor dispărea 5 milioane de locuri de muncă din mediul rural. Diversificarea activităţilor economice şi îmbunătăţirea calităţii vieţii din zonele rurale este o misiune comună a politicii de dezvoltare rurală a Uniunii Europene şi a politicii de coeziune. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul Social European (FSE) completează Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Principalele domenii de acţiune ale FEADR cuprind:

  • crearea de locuri de muncă în afara activităţilor agricole (societăţi comerciale noi, dezvoltarea de activităţi turistice etc.);
  • dezvoltarea accesului şi a legăturilor dintre oraşe şi zonele rurale, în special în contextul societăţii informaţionale;
  • susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) din domeniul agricol (sprijinirea inovaţiei şi a dezvoltării de produse noi), agro-alimentar sau forestier;
  • combaterea riscurilor din domeniul agricol şi forestier;
  • dezvoltarea infrastructurii de bază din sate, în special în noile state membre.
  • Urban-Rural linkages English

În cadrul politicii de coeziune, nu se face o distincţie între oraşe şi sate

Fondurile structurale intervin în acelaşi timp, atât în zonele rurale, cât şi în zonele urbane, prin urmare este greu de identificat cu precizie cât reprezintă cota de cheltuieli alocată dezvoltării rurale. Cu toate acestea, tabelul de mai jos prezintă repartiţia fondurilor disponibile în cadrul politicii de coeziune 2007-2013, în funcţie de tipul de teritoriu.

Conferinţe:

  • „Legăturile dintre mediul urban şi rural ce contribuie la dezvoltarea durabilă în Europa” - seminar – Bruxelles, 23 ianuarie 2009

Linkuri utile:

  • Comisia Europeană – Agricultură şi dezvoltare rurală

Statistici:

Repartiţia orientativă a fondurilor structurale în funcţie de tipul de teritoriu (în milioane de euro) în 2007-2013:

TERITORII

 

FEDR

FSE

TOTAL
fonduri structurale

Zone rurale

47.127

6.545

53.672

Zone slab sau foarte slab populate

7.860

3

7.863

Munţi

6.037

344

6.381

Insule

3.916

281

4.197

Regiuni ultraperiferice

1.031

1.188

5.399

Zone de cooperare teritorială
(între mai multe regiuni/ţări)

9.441

162

9.604

Zone urbane

99.261

9.706

108.967

Nu este cazul

90.509

57.844

148.353

Total

268.361

76.073

344.435

% zone strict rurale

17,6%

8,6%

15,6 %

% zone rurale (în sensul cel mai larg al termenului)

22,7%

9,1%

19,7 %

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale