Navigation path

Additional tools

Plattelandsontwikkeling

Overwegend landelijke gebieden vormen de helft van Europa. In die regio’s woont ongeveer 20% van de bevolking. Volgens de prognoses van de Europese Commissie zullen 5 miljoen banen op het platteland tussen nu en 2014 verdwijnen. De diversificatie van de economische activiteiten en de verbetering van de levenskwaliteit in de landelijke gebieden is een gedeelde doelstelling van het plattelandsontwikkelingsbeleid van de Europese Unie en van het cohesiebeleid. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF) handelen dus complementair aan het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Dit zijn de belangrijkste actiedomeinen van het EFRO:

  • Creëren van banen buiten de landbouwactiviteiten (nieuwe bedrijven, ontwikkeling van economische activiteiten, enz.);
  • Ontwikkelen van de toegang tot en de verbindingen tussen de steden en plattelandsgebieden, met name op het vlak van de informatiemaatschappij;
  • Ondersteunen van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in de domeinen landbouw (hulp bij innovatie en het ontwikkelen van nieuwe producten), voedingsmiddelen of bosbouw;
  • Risicopreventie in de domeinen landbouw en bosbouw;
  • Ontwikkelen van basisvoorzieningen in de dorpen, vooral in de nieuwe lidstaten.
  • Urban-Rural linkages English

Geen scheiding tussen steden en platteland in het cohesiebeleid

De structuurfondsen interveniëren tegelijk in de plattelandsgebieden en de stedelijke gebieden; het is dus moeilijk te zeggen welk deel van de uitgaven precies naar plattelandsontwikkeling gaat. Hieronder volgt evenwel een tabel die een indicatie geeft van de verdeling van de beschikbare middelen in het kader van het cohesiebeleid 2007-2013, naargelang het type gebied.

Conferenties:

  • "Urban-Rural linkages fostering sustainable development in Europe" - Seminar - Brussel 23 Januari 2009 

Nuttige links:

Statistieken:

Indicatieve verdeling van de structuurfondsen naargelang het type gebied (in miljoen euro) in 2007-2013:

Gebieden

 

EFRO

ESF

TOTAAL
structuurfondsen

Plattelandsgebieden

47 127

6 545

53 672

Dun of zeer dun bevolkte gebieden

7 860

3

7 863

Bergen

6 037

344

6 381

Eilanden

3 916

281

4 197

Ultraperifere regio’s

1 031

1 188

5 399

Zones van territoriale samenwerking
(tussen meerdere regio’s/ landen)

9 441

162

9 604

Stedelijke gebieden

99 261

9 706

108 967

Niet van toepassing

90 509

57 844

148 353

Totaal

268 361

76 073

344 435

% plattelandsgebieden stricto sensu

17,6%

8,6%

15,6%

% plattelandsgebieden bij uitbreiding

22,7%

9,1%

19,7%

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte